Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

PODROBNO O VARUHU

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti. Varuh tako ni del mehanizma oblasti ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti.

Intervenira lahko tudi v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov. Upoštevajoč navedeno pomembno vpliva na razvoj in dvig pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki.

Varuh človekovih pravic je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ.

Svojo organiziranost in delo varuh človekovih pravic skladno z zakonom ureja s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.

Več informacij o instituciji lahko preberete v Katalogu informacij javnega značaja.

Trenutno vodstvo institucije
Od leve proti desni: direktorica strokovne službe Martina Ocepek, namestnik varuha Miha Horvat, generalna sekretarka Urška Nardoni, namestnik varuha Ivan Šelih, varuh človekovih pravic Peter Svetina, namestnik varuha dr. Jože Ruparčič, namestnica varuha dr. Dijana Možina Zupanc in vodja kabineta varuha Nina Omerza.