Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Direktorica Strokovne službe - Martina Ocepek

Direktorica strokovne službe Martina Ocepek
  • Je univerzitetna diplomirana pravnica.
  • Njena prva zaposlitev je bila v gospodarstvu.
  • Od leta 1994 je zaposlena v javni upravi.
  • Od leta 2001 je bila pri Varuhu človekovih pravic RS svetovalka varuha na področjih okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, upravne zadeve, upravni postopki, premoženjsko pravne zadeve, denacionalizacija, davki.
  • Od leta 2013 kot direktorica vodi Strokovno službo Varuha.

Je avtorica več strokovnih člankov s področja državne uprave, varovanja okolja in javnega zdravja, mentorica pripravnikom v strokovni službi Varuha ter mentorica za področje upravnega in okoljskega prava študentom 4. letnika in absolventom Pravne fakultete v Ljubljani v okviru Pravne svetovalnice za begunce in tujce. S strokovnimi prispevki je sodelovala na mednarodnih konferencah doma in v tujini in uspešno opravila izobraževanje za mediatorja.