Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zaposlitve

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja[1] javno povabilo za pripravniški uradniški delovni mesti za deset mesecev za čas trajanja...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Več
Varuh človekovih pravic

Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVarCP) v 15. členu določa, da ima varuh...

Več