Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Aleš Butala

je bil do 8. 12. 2006 kot namestnik varuha pristojen za pravosodje, policijo, za področje omejevanja ali odvzema prostosti, denacionalizacijo,  premoženjskopravne zadeve, davke, carine in popravo krivic.
 
Rodil se je 20. oktobra 1952 v Bistrici pri Tržiču.
 

  • 1976 - diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani  
  • 1979 - pravosodni izpit po opravljeni sodni praksi  
  • 1980 - izvoljen na mesto sodnika  
  • 1980 - 1990 - sodnik Temeljnega sodišča v Ljubljani
  • 1991 - izvoljen za sodnika Višjega sodišča v Ljubljani  
  • 1994 - vodja civilnega oddelka Višjega sodišča v Ljubljani  
  • 1994 - v Državnem zboru decembra imenovan za namestnika varuha človekovih pravic
  • 2000 - v Državnem zboru julija ponovno imenovan za namestnika varuha človekovih pravic
  • 2006 - 8. decembra mu je potekel mandat namestnika varuha


Objavil več kot 30 strokovnih prispevkov z različnih pravnih področij ter aktivno sodeloval na več seminarjih, predavanjih, okroglih mizah itd. Od leta 1998 je član RS v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja, nečloveškega ravnanja ali kaznovanja (CPT).

Je tudi član državne komisije za pravniški državni izpit ter državne komisije za oploditev z biomedicinsko pomočjo.