Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe: Nakup dveh prenosnih računalnikov

Spoštovani, vabimo vas k oddaji ponudbe za naročilo male vrednosti št. 0404-18/2006

NAROČNIK:
REPUBLIKA SLOVENIJA
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC  
Dunajska cesta 56
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 585501200
Davčna številka: 57006229
Številka TRR: 01100-6300109972

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije v skladu s 3. odstavkom 13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 97/04 (ZDDV-UPB2)) ni davčni zavezanec.

PREDMET NAROČILA: nakup dveh prenosnih računalnikov (minimalne karakteristike zahtevane opreme so podane v prilogi)

POGOJ: rok za dobavo opreme – 20.11.2006

MERILO
: najnižja cena.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE
: 25.10.2006 do 11.00 na naslovu naročnika

KONTAKTNA OSEBA
: Kristijan Lovrak, podsekretar (kristijan.lovrak@varuh-rs.si)
Številka: 0404-18/2006
Datum: 18.10.2006

Celotna vsebina Povabila k oddaji ponudbe:

Natisni: