Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe: Zunanje izvajanje notranjega revidiranja za leto 2006 z možnostjo podaljšanja za leto 2007

 

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja za leto 2006 z možnostjo podaljšanja za leto 2007

V skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (0102-2/2005 z dne 5.1.2005) vas vabimo, da predložite svojo ponudbo za zunanje izvajanje notranjega revidiranja za leto 2006 z možnostjo podaljšanja za leto 2007.

Celotna vsebina Povabila k oddaji ponudbe:

Ponudnik, ki potrebuje obrazložitev zahtev te razpisne dokumentacije, lahko od naročnika po pošti, elektronski pošti (Kristijan.Lovrak(at)varuh-rs.si) ali telefaxu (01/475-00-40) zahteva dodatna pojasnila. Naročnik bo pisno odgovoril na vse pisne zahteve za dodatna pojasnila, ki jih bo prejel najkasneje prvi naslednji delovni dan po prejemu zahteve in vsaj en delovni dan pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovore bo naročnik posredoval vsem ponudnikom, ki jim je bila posredovana razpisna dokumentacija, navedeni bodo pa tudi na spletnih straneh naročnika, poleg objave predmetnega javnega naročila.

 

Natisni: