Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe: Tiskanje dopisov, kuvert, obrazcev in vizitk za potrebe Varuha človekovih pravic za leti 2006 in 2007

 

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe za tiskanje dopisov, kuvert, obrazcev in vizitk za potrebe Varuha človekovih pravic za leti 2006 in 2007

V skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (0102-2/2005 z dne 5.1.2005) vas vabimo, da predložite svojo ponudbo za izvajanje storitev tiskanja dopisov, kuvert, obrazcev in vizitk za potrebe Varuha človekovih pravic RS za leti 2006 in 2007.

Celotna vsebina Povabila k oddaji ponudbe:

Kontaktna oseba naročnika za postavljanje vprašanj v zvezi z naročilom male vrednosti je Kristijan Lovrak. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo po telefaksu na št. (01) 475-00-40 ali po elektronski pošti kristijan.lovrak(at)varuh-rs.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani varuha www.varuh-rs.si.

 

Natisni: