Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe: Dobava pisarniškega materiala za potrebe Varuha človekovih pravic za leti 2006 in 2007 - ZAKLJUČENO

 

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo pisarniškega materiala za potrebe Varuha človekovih pravic za leti 2006 in 2007


V skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (0102-2/2005 z dne 5.1.2005) vas z namenom sprotne dobave pisarniškega materiala vabimo, da predložite svojo ponudbo za dobavo pisarniškega materiala za potrebe Varuha človekovih pravic RS za leti 2006 in 2007.

 

Celotna vsebina Povabila k oddaji ponudbe:

 

Kontaktna oseba naročnika za postavljanje vprašanj v zvezi z naročilom male vrednosti je Kristijan Lovrak. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo po telefaksu na št. (01) 475-00-40 ali po elektronski pošti kristijan.lovrak(at)varuh-rs.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani varuha www.varuh-rs.si

 

Natisni: