Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe: Izvajanje storitev zdravstvenega varstva pri delu - ZAKLJUČENO

 

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje storitev zdravstvenega varstva pri delu


Zakon o varnosti in zdravju pri delu  (v nadaljevanju ZVZD, Ur. list RS št. 56/99)  v 15. členu določa, da mora delodajalec zagotavljati varnost in zdravje pri delu med drugim tudi tako, da poveri naloge varovanja zdravja pri delu pooblaščenemu zdravniku, zagotavlja pa tudi zdravstvene preglede delavcev. Skladno s prvim odstavek 20. člena zakona delodajalec mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik. V drugem odstavku citiranega člena pa so določene naloge, ki jih mora v zvezi s tem opravljati pooblaščeni zdravnik.

Na podlagi Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga je izdal Varuh človekovih pravic  (št. 0102-2/2005 z dne 5.1.2005) vas vabimo da predložite svojo ponudbo za izvedbo nalog pooblaščenega zdravnika po ZVZD za  potrebe Varuha človekovih pravic RS za leti 2006 in 2007.

Zaradi lažje priprave ponudbe vas  želimo seznaniti, da je Varuh človekovih pravic  državni organ, pristojen za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Na dan 20.12.2005  je v Uradu varuha zaposlenih 34 uslužbencev. Dela, ki se opravljajo so pretežno pisarniške narave in zajemajo dela z računalnikom, delo s strankami (osebni razgovori, poslovanje zunaj sedeža, komuniciranje preko telefona). Delavca, ki sta razporejen na delovno mesto informator ter ekonomski tehnik sta izpostavljena večjim tveganjem zaradi vožnje z osebnim vozilom. Obseg službenih potovanj je sorazmerno majhen,  terenskega dela praktično ni.

Prosimo, da nam izpolnite priložene obrazce k povabilu za oddajo ponudbe: ponudba, cenik storitev in izjava o izpolnjevanju pogojev. Podrobnejša navodila za pripravo ponudbe so navedena v nadaljevanju.

Za vse dodatne informacije se obrnite na Polono Drobnič, finančnico II (tel.: 475 00 11, e-pošta: polona.drobnic(at)varuh-rs.si).

Povabilo k oddaji ponudbe v celoti:

 

 

Natisni: