Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh nagovoril udeležence konference Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 9. junija 2023, v video nagovoru nagovoril udeleženke in udeležence 3. mednarodne konference Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin. Konferenco je v Zdravilišču Radenci pripravil Mladinski dom Jarše.

Poudaril je, da otroci in mladostniki že v osnovi sodijo med najranljivejše dele družbe in da je naša naloga, da jih zaščitimo, saj so najbolj podvrženi zlorabam in najmanj sposobni zagotoviti svojo blaginjo. »Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami in tisti, ki izhajajo iz razmer, ki so neugodne za zdrav razvoj, ali imajo čustvene in vedenjske težave pa potrebujejo še dodatno pozornost in zaščito. Posebno pozornost velja namenjati njihovemu vključevanju v družbo. Družina je osnovna celica, ki mora skrbeti za otroka. Vendar vsi otroci in mladostniki tudi v Sloveniji iz različnih razlogov ne morejo živeti s starši v matičnih družinah, ki bi zmogle zaščititi njihove pravice. Zaradi neustreznih socialnih, ekonomskih ali drugih razmer tudi nimajo možnosti za razvoj vseh svojih sposobnosti. Že pred izbruhom koronavirusa in energetsko krizo je več tisoč otrok živelo pod pragom revščine, zdaj je takih otrok še več, kar je zelo zaskrbljujoče,« je v nagovoru poudaril varuh Svetina.

Dodal je, da je zato celostni obravnavi teh otrok vsekakor treba nameniti več pozornosti. Varuh človekovih pravic spodbuja različne organe in institucije naj v skrbi za otroke sodelujejo in se povezujejo. »Žal prepogosto ugotavljamo prelaganje odgovornosti za polno zaščito otrokovih pravic, ko si institucije le birokratsko dopisujejo. Poudarjam, da mora biti v vseh odločitvah in ukrepih, ki zadevajo otroka, naše vodilo otrokova največja korist. Opažamo še veliko izzivov, s katerimi se moramo soočiti v državi, da bodo slehernemu otroku v Sloveniji pravice in dostojanstvo tudi dejansko zagotovljeni in zaščiteni,« je izpostavil varuh človekovih pravic.

Poudaril je še, da mora biti sistem, ki nudi otrokom in mladostnikom zaščito, jasno strukturiran, prežet s strokovnostjo, nepodhranjen, a obenem z veliko empatije. »Skrbeti za ranjene je veliko delo. Zavedati se moramo, da ti otroci in mladostniki nekoč odrastejo, kar pa ne pomeni, da zmorejo sami živeti. Zato se kaže močna potreba po podaljšani skrbi teh ranljivih otrok in mladostnikov ter potreba po sistematičnem in postopnem vključevanju v družbo. To še posebej velja za tiste, ki začasno živijo v institucijah. Ob tem želim izpostaviti deinstitucionalizacijo in nujno vključevanje teh otrok in mladostnikov v skupnostno skrb. S tem bi tem ranljivim skupinam omogočili samostojnejše in bolj kakovostno življenje v domačem okolju,« je bil jasen varuh Svetina.

Dodal je še, da mnogi otroci žal nimajo ustreznih okvirjev za razvoj, zato mora v skrb zanje in njihovo zaščito vstopiti država. Varuh človekovih pravic bdi tudi nad tem. Državni preventivni mehanizem (DPM) med drugim ugotavlja, da vedno več otrok in mladostnikov v strokovnih centrih potrebuje čedalje več pomoči oziroma bolj strukturirano in intenzivnejšo pomoč oziroma terapevtsko obravnavo. Tam zaposleni se pogosto soočajo z različnimi vrstami odvisnosti, motnjami v duševnem zdravju, drugimi težjimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami, postavljeni pa so tudi pred zahtevne situacije nasilja, ki je lahko usmerjeno navznoter ali navzven. »Državni preventivni mehanizem je zato pozdravil sprejem novega vzgojnega programa, sprejetega marca 2022, na podlagi Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju, katerega sestavni del so tudi standardi vedenja strokovnih delavcev ob kriznih dogodkih. Po tem zakonu imajo ti centri tudi zakonsko urejeno možnost za oblikovanje intenzivnih skupin za otroke in mladostnike, ki potrebujejo terapevtsko obravnavo. Obenem je DPM pozval Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje naj strokovnim centrom za otroke in mladostnike nudi pomoč pri oblikovanju programov obravnave otrok in mladostnikov v intenzivnih skupinah in naj ob sodelovanju strokovnih centrov poišče še druge morebitne rešitve za težave, s katerimi se v strokovnih centrih spopadajo zaradi vedno večjega števila otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju, nameščenih v obravnavanih zmogljivostih. Pričakujem, da bodo priporočila Državnega preventivnega mehanizma upoštevana,« je še dejal varuh Svetina.

Natisni: