Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh in minister za zdravje na spoznavnem srečanju o preštevilnih temah s področja zdravstvenega varstva

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 23. 6. 2022 na spoznavni obisk povabil ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. V prostorih institucije Varuha človekovih pravic mu je predal poročilo za leto 2021. Z ministrom sta se dotaknila nekaterih perečih tem pri delovanju zdravstvenega sistema, ki pa bodo podrobneje pod drobnogled vzeta na delovnem sestanku.

Varuh v poročilu za leto 2021 ugotavlja 18 kršitev pravic s področja zdravstvenega varstva. »Dostop do zdravnika in kakovost zdravljenja sta ključna elementa javnega zdravstva. Na tem področju veliko naših preteklih priporočil ostaja neuresničenih, zato od ministra in njegove ekipe pričakujem odločne premike,« je bil jasen varuh.

Z ministrom Bešič Loredanom sta med drugim govorila o zagotavljanju zadostnega števila zdravnikov družinske medicine, medicine dela, pedopsihiatrov in oftalmologov. Dotaknila sta se dejstva, da še vedno ni vzpostavljen register redkih nemalignih bolezni in da s sistemskega vidika še ni ustrezno poskrbljeno za zagotavljanje namestitvenih kapacitet za osebe, ki zaključijo bolnišnično zdravljenje, njihovo zdravstveno stanje pa jim ne omogoča samostojnega življenja.

Varuh je sogovornika spomnil na priporočilo, da je nujno pripraviti sistemsko rešitev za zaposlene osebe, ki na svojem domu varujejo težko bolne svojce. »Pri Varuhu pogrešamo tudi pripravo novega zakona o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Ministrstvu za zdravje tudi priporočamo, da sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev (nujne) pedopsihiatrične obravnave otrok ter da pripravi ustrezen normativni okvir, ki bo omogočil dostopnost rednih obravnav otrok, mladostnikov in odraslih na področju duševnega zdravja,« je še poudaril varuh.

Sicer varuh pa pozdravlja Akcijski načrt za leti 2022 in 2023 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028, v katerem je posebna pozornost namenjena mladim. Kot nujno ocenjuje načrtovano širjenje mreže centrov za duševno zdravje, od ministrstva pa pričakuje tudi, da v izogib zlorabam poskrbi za normativno ureditev področja psihoterapije. »Skrajni čas je že, da se odpravijo s strani Ustavnega sodišča ugotovljene neustavnosti v Zakonu o duševnem zdravju (ZDZr) in pripravijo predlogi sistemskih sprememb, ki morajo odpraviti pomanjkljivosti in poenostaviti zdajšnje zakonsko določene postopke,« še poudarja varuh.

Natisni: