Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dnevi duševnega zdravja kot priložnost za sodelovanje v skrbi za duševno zdravje otrok in mladih

Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje sledi pred petimi leti dani pobudi Varuha človekovih pravic Republike Slovenije in je v sodelovanju z njim letos znova pripravil dogodek z naslovom Dnevi duševnega zdravja. Dvodnevna konferenca, ki jo vodi varuh človekovih pravic Peter Svetina, je posvečena obravnavi otrok in mladostnikov po Zakonu o duševnem zdravju in obravnavah med epidemijo. »Ključna elementa duševnega zdravja družbe sta tudi izobraževanje in ozaveščanje, seveda ob ustreznem podpornem sistemu obolelim in njihovim svojcem,« je poudaril uvodoma. Partnerji letošnjega dogodka so bili tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje in Skupnost centrov za socialno delo Slovenije. Konferenca poteka v virtualnem okolju in bo trajala še jutri, 17. septembra 2021.

Konferenca je namenjena sodnikom, zdravnikom-psihiatrom, socialnim delavci, psihologom, odvetnikom, izvedencem, zastopnikom, koordinatorjem nadzorovane obravnave in obravnave v skupnosti, nevladnim organizacijam in drugim. Njen cilj je spodbuditi najrazličnejše deležnike k še aktivnejšemu medsebojnemu sodelovanju in povezovanju, da bi bila obravnava otrok in mladostnikov čim bolj učinkovita. Varuh je apeliral na odločevalce, da prisluhnejo koristnim predlogom, kako izboljšati stanje na tem področju, in jih, kar je najpomembneje, tudi uresničijo.

Pogled institucije Varuha človekovih pravic na obravnavano tematiko je podrobneje predstavila svetovalka Varuha Ana Polutnik, varuh je opozoril na nekatere pereče ugotovitve. »Najbolj me skrbi podatek, da se opaža občuten porast potreb po (nujnih) hospitalnih pedopsihiatričnih storitvah, še posebej pa pomanjkanje primernih kapacitet za obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju, kar jih ogroža in predstavlja kršitev njihovih pravic,« je dejal. Tudi na področju obravnave otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju po ugotovitvah Varuha človekovih pravic država prepočasi išče sistemske rešitve, s tem pa prihaja do zamujenih priložnosti za izboljšanje kakovosti njihovega življenja in vključenosti v družbo. Preslišani ostajajo tudi pozivi Varuha, da bi se moralo povečati število strokovnjakov za ustrezno strokovno delo in sprejem ukrepov, da se omogoči dostopnost rednih obravnav in terapij, ki jih potrebujejo otroci in mladostniki. »V zadnjem času močno izstopa tudi potreba po ureditvi varovane obravnave otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter duševnimi motnjami. Po drugi strani pa me veseli napredek na področju zagotovitve varovane obravnave otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja,« je še poudaril varuh Svetina.

»Srečanje je odlična priložnost za medsebojno povezovanje, izmenjavo izkušenj, dobrih praks, obravnavo odprtih vprašanj in ovir, s katerimi se srečujemo vsi, ki se ukvarjamo s tako pomembnim vprašanjem kot je obravnava otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju. Spremljanje in opozarjanje na težave ranljivih skupin prebivalstva je izjemno pomembno – to je nenazadnje tudi ena izmed osrednjih nalog Varuha, ki ji bomo tudi v prihodnje namenjali posebno skrb in pozornost,« je še dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: