Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S pristojnimi ministri o nameščanju v psihiatrične bolnišnice in posebne SVZ-je

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in namestnik varuha Ivan Šelih sta se 2. oktobra 2020 na delovnem sestanku srečala z ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič, ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem ter ministrom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem in njihovimi sodelavci. Beseda je tekla o noveli zakona o duševnem zdravju ter nameščanju oseb v psihiatrične bolnišnice in posebne socialno varstvene zavode. Kot je dejal Svetina, so ljudje z motnjami v duševnem zdravju žal še vedno pogosto diskriminirani in stigmatizirani, zato so koraki naprej na tem področju zares nujni. »Brez sodelovanja jih ne bo mogoče narediti, zato pristojne pozivam in spodbujam ne le k iskanju, temveč udejanjanju rešitev za izboljšanje stanja na tem področju tudi v praksi«.

Institucija Varuha je v preteklih letih večkrat priporočila celovito strokovno spremljanje in analiziranje izvajanja Zakona o duševnem zdravju in na podlagi teh ugotovitev pripravo predlogov sistemskih sprememb. »Vesel sem, da je pristojna delovna skupina konec decembra lani zaključila z delom, po več kot devetih mesecih pa je čas, da gre novela zakona v javno razpravo. Problemi v domovih starejših in posebnih socialnovarstvenih zavodih so hudi. Na varovanih oddelkih se srečujemo z veliko prezasedenostjo. Nekateri zavodi imajo celo sklepe sodišč o sprejemu stanovalcev, ki jih pa glede na prezasedenost verjetno še nekaj časa ne bodo mogli namestiti. Med njimi tudi za osebe, ki čakajo v okolju, ki zanje glede na njihovo zdravstveno stanje ne more učinkovito in varno poskrbeti,« je povedal varuh Svetina. Spomnil je, da institucija Varuha človekovih pravic ob obiskih na terenu že več let ugotavlja tudi, da se na prezasedenih oddelkih 'mešajo' stanovalci s težavami v duševnem razvoju, stanovalci z različnimi duševnimi boleznimi, stanovalci, ki zaradi storitve kaznivih dejanj v preteklosti prihajajo iz enote za forenzično psihiatrijo, občasno tudi stanovalci z demenco, kolikor niso nameščeni v poseben, njim namenjen oddelek. »Srečujemo se celo z nameščanjem mladoletnih stanovalcev v zavod, ki je namenjen odraslim, kar je nesprejemljivo,« je še poudaril Svetina.

Sogovorniki so se dotaknili tudi problema pomanjkanja kliničnih psihologov in posledično pomanjkanja sodnih izvedencev na tem področju ter potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja, kjer se srečujemo s problemom dolgotrajnega odločanja postopkih in velikimi zaostanki.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob tem izrazil upanje, da bo aktualna vlada vendarle odpravila pomanjkljivosti in poenostavila zdajšnje zakonsko določene postopke. "In kar je najbolj pomembno, upam, da bo zagotovila visoko raven spoštovanja temeljnih pravic oseb med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice ali obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda." Kot je dejal, nujne spremembe tega zakonskega okvirja nenazadnje terjata tudi odločbi ustavnega sodišča, zato je kot spodbudno ocenil novico pristojnih o pospešenih aktivnostih. Poudaril je, da je odgovornost države, da sprejme učinkovite ukrepe, ki bodo zagotovili ustreznejše neprostovoljno nastanjevanje in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v socialnovarstvenih zavodih ob zagotovljenih prostorskih zmogljivostih in osebju, ki bo tem osebam lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve. Na to potrebo institucija Varuha nenehno opozarja že zadnjih nekaj let (tudi preko letnih poročil in s posebnim poročilom), saj mnogi ljudje zaradi neurejenega stanja na tem področju bivajo v človeka nevrednih razmerah.

Upoštevajoč ogroženost stanovalcev socialnovarstvenih zavodov z virusom SARSCoV-2 (covid-19) se instituciji Varuha kot posebej kritično postavlja tudi vprašanje morebitnega izbruha okužbe v že tako prezasedenih varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. »Treba je vedeti, da prostorska stiska verjetno ne bi omogočala vzpostavitve tako imenovanih sivih (rdečih) con in s tem hitre in učinkovite ločenosti okuženih stanovalcev od ostalih stanovalcev z namenom preprečitve širjenja okužbe,« še opozarja Peter Svetina in pristojne poziva, da tudi na tem področju ukrepajo hitro in učinkovito. »Veseli me, da so se vsi trije ministri zavezali za izvedbo konkretnih aktivnosti – za javno obravnavo novele zakona o duševnem zdravju ter identifikacije in priprave rešitev za dodatne kapacitete varovanih oddelkov v naslednjih dveh mesecih,« je še dejal.

Natisni: