Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja v Kranju s sodelavci na pogovor sprejela 16 ljudi

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo, 4. 7. 2018, poslovala v Kranju. Z namestnico dr. Kornelijo Marzel ter svetovalkama Varuha Jasno Vunduk in Sabino Dolić so na pogovor sprejele 16 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS (Varuh) pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do države.

Srečale so se z zelo osebnimi zgodbami, in sicer s težavami z zasebnimi nepremičninskimi spori, odnosom uradnikov, nasiljem v družini ter z uveljavljanjem zdravstvenih in socialnih pravic. Predstavniki civilne iniciative so jo opozorili na okoljsko problematiko v Lazah. Socialnih stisk tudi v Kranju iz pogovorov ni bilo zaznati. Kot jo je v pogovoru seznanil župan Kranja Boštjan Trilar, vlada v Kranju nizka stopnja brezposelnosti, morda imajo najnižjo v državi, vsekakor pa je nizka stopnja brezposelnosti tudi med mladimi.

Seznanil jo je tudi s pomanjkanjem prostora v domovih za ostarele in s pomanjkanjem
oskrbovanih stanovanj. Župan je izrazil upanje, da bodo zmogljivosti za starejše kmalu povečali. V vseh občinah se varuhinja srečuje z izzivi, s katerimi se spopadajo župani, kako uresničevati s strani predpisov naložene obveznosti ob zmanjšani poprečnini. Občine težko pokrivajo vse obveznosti in obenem zagotavljajo sredstva za razvoj.
Varuhinja je pohvalila odločitev kranjske občine, da ima osebo, ki je z različnimi informacijami na voljo ljudem, saj ugotavlja, da so ljudje premnogokrat v iskanju pravic prepuščeni sami sebi.
"Prijaznost, neuradniški odnos in pojasnilna dolžnost organov je tisto, kar bi marsikomu olajšalo življenje," je na novinarski konferenci pojasnila varuhinja.

Danes so Nussdorferjevi in njeni namestnici Korneliji Marzel posamezniki v Kranju predstavili zelo konkretne težave, in sicer primer priznanja diplome iz tujine, invalidnine, primer veterana vojne za Slovenijo in stroškov prevoza v šolo s prilagojenim programom. Govorili so tudi o dolgotrajnih sodnih postopkih, o vprašanju evtanazije in o tem, kdo odgovarja za škodo, ki jo povzroči rejenec. Poleg tega so poročali o aroganci zdravstvenega osebja, neetičnosti odvetnika in težavah z upravniki blokov.

Ljudem manjkajo konkretne informacije, kaj lahko v takšnih primerih naredijo in na koga se lahko obrnejo, je pojasnila Marzelova. Povedala je, da se pogosto srečujejo s starejšimi, ki se v zapletenih postopkih in v labirintu predpisov ne znajdejo dobro in so pogosto tarča zlorab. Prav področju starejših letos v uradu varuha posvečajo posebno pozornost in septembrski posvet v Ljubljani.

Nussdorferjeva je danes sprejela tudi predstavnike Civilne iniciative za zeleno Stražišče, ki že dolgo opozarjajo na okoljsko problematiko na območju industrijske cone Laze. Problem skladiščenja nevarnih odpadkov in požarne ogroženosti so danes predstavili tudi z varuhinji, ki upa, da so nas okoljske katastrofe v preteklem letu marsičesa naučile.

VIR: VČP in STA

Natisni: