Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja iz Luč: Majhno število prebivalcev včasih prednost pri reševanje njihovih stisk, drugič ne

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalca pri Varuhu Lan Vošnjak in Liliana Jazbec so v sredo, 17. 6. 2015, poslovali zunaj sedeža institucije Varuha, v Lučah. Srečali so se s 14 prijavljenimi, ki so ocenjevali, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uresničevanju njihovih pravic.

Zvočni posnetek novinarske konference (MP3)

Varuhinja je ob zaključku poslovanja ugotovitve na krajši novinarski konferenci strnila v nekaj poudarkov. Dejala je, da je Varuh prvič v dvajsetih letih posloval v Lučah. Do sedaj je poslovanja izvajal pretežno v večjih krajih po posameznih regijah, od letošnjega leta pa skuša poslovanje pripeljati tudi v kraje, ki so manjši in odročnejši, z namenom še bolj približati institucijo Varuha ljudem, ki ne (z)morejo priti v Ljubljano, se seznaniti z delovanjem lokalnih oblasti in dobiti sliko o težavah prebivalcev krajev stran od večjih mestnih središč. Letos je to že šesto poslovanje, je še povedala varuhinja.

Dejala je, da smo se, kot je običaj na poslovanjih, srečali tudi z županom, tokrat z županom Luč Cirilom Roscem. Orisal je delovanje občine in izrazil zadovoljstvo, da občina ni zadolžena, vesel pa je tudi, da ni večjih socialnih stisk. V imenu ljudi je že podal pripombe na reorganizacijo urgentnih centrov, ki jo pripravlja Ministrstvo za zdravje. Varuhinja je pozdravila županovo dosegljivost ob katerikoli uri dneva in ga med drugim seznanila, da so se njeni sodelavci na tokratnem poslovanju srečali tudi s tistimi, ki s komunikacijo in delovanjem občine niso povsem zadovoljni.

Varuhinja je predstavila nekaj zgodb, s katerimi so se srečali tokrat. Pri Varuhu vedno znova ugotavljamo, da so ljudje v različnih postopkih, tudi ločitvenih, precej sami, če nimajo denarja za ustrezno pravno pomoč, pogosto se ne znajdejo in ne znajo uveljavljati svojih pravic. V sporih praviloma zmagajo močnejši, je dejala varuhinja. 

Čeprav je območje z veliko kmetijskih zemljišč in imajo ljudje nekaj posesti, so nekateri potarnali, da so pokojnine izredno nizke. Z istimi težavami ljudi se varuhinja srečuje tudi drugod po Sloveniji. Seznanila se je s primerom strelišča v Gornjem Gradu, ki je sčasoma postalo moteče za okoliški živelj. Nekatere moti tudi obratovanje določenih gostinskih obratov v Lučah, je povedala. V zvezi s tem potekajo v občini trenutno postopki, mogoče je vložiti pripombe, je varuhinjo seznanil župan. Spet druge moti video nadzor ob vstopu v Logarsko dolino in pobiranje vstopnine. Varuh bo primer preučil. Varuhinja se je seznanila tudi s primerom kazenskega ukrepa, ki močno posega v proračun družine in kaže nekatere elemente nesorazmernosti. Zadevo bo preučila.

Namestnik Dolčič je povedal, da je skupni imenovalec primerov, ki sta jih s svetovalcem obravnavala, komunikacija, nekaj z občino in nekaj z državnimi organi. Primere komuniciranja z občino je župan pojasnil, slabo komunikacijo Agencije RS za okolje (ARSO) in Ministrstva za okolje in prostor (MOP) z občani pa bo Varuh obravnaval v okviru svojih pristojnosti.

Varuhinja je ocenila, da je majhnost občine Luče po številu prebivalcev lahko za reševanje težkih zgodb posameznikov včasih prednost, spet drugič ovira, ker si ne upajo povedati o težavah, ki jih imajo, in zaradi mogočih sodb okolice ostanejo v stiskah sami.

Natisni: