Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pri Varuhu z nevladnimi organizacijami o zaščiti otrokovih pravic in preprečevanju nasilja nad njimi

Namestnik varuha človekovih pravic dr. Jože Ruparčič, odgovoren za otrokove pravice pri Varuhu človekovih pravic, je danes, 5. aprila 2023, na srečanje povabil predstavnike nevladnih organizacij s področja zaščite otrokovih pravic in zmanjševanju nasilja nad njimi. Varuh človekovih pravic otrokom in mladim posveča posebno pozornost, saj gre za eno od ranljivih skupin prebivalstva. O tem redno piše v svojih letnih poročilih, na problematiko javno opozarja ter pristojnim organom naslavlja predloge in priporočila za spremembe ter za izboljšanje obstoječega stanja. Na srečanju je sodelovala tudi dr. Simona Drenik Bavdek, pomočnica vodje Centra za človekove pravice (Center) pri Varuhu, saj je tudi Center aktiven na področju promocije in spremljanja otrokovih pravic. V Centru pripravljajo analizo obstoječega stanja o zaznavanju nasilja v osnovnih in srednjih šolah in o izobraževanju o človekovih pravicah v šolah.

Srečanja so se udeležili dr. Blaž Lenarčič, predstavnik Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, dr. Živa Humer iz Mirovnega inštituta, Polona Kovač, predstavnica Društva Ključ, Andrej Motl, predstavnik Spletnega očesa, Tanja Povšič iz Mestne Zveze prijateljev mladine Ljubljana, Danilo Koren, predstavnik Zveze za avtizem Slovenije, Anja Bohinec, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Tjaša Bertoncelj iz Tom Telefona, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Varuh človekovih pravic ves čas opozarja na ničelno toleranco do nasilja nad otroki in mladostniki, posebno pozornost pa namenja tudi medvrstniškemu nasilju. »Učitelje in druge strokovne svetovalce na šoli je treba opolnomočiti za pravočasno prepoznavanje medvrstniškega nasilja, ki vključuje tudi ustrahovanje, trpinčenje, žaljenje in socialno izključitev šibkejših otrok s strani močnejših. V času pandemije so se interakcije preselile na splet, s tem pa se je prav tam razmahnila tudi nasilna, sovražna in nedostojna komunikacija. Otroke je treba izobraževati o pasteh in nevarnostih na spletu in družbenih omrežjih,« je dejal namestnik varuha dr. Ruparčič.

Načrtovana prenova šolskega sistema bi morala po mnenju prisotnih učinkovito nasloviti tudi preprečevanje medvrstniškega nasilja, pa tudi okrepiti izobraževanje otrok in mladih o človekovih pravicah in strpnosti ter spoštovanju drugačnih. Digitalizacija pa bi po njihovem mnenju morala vključevati tudi obravnavo vprašanj glede varne rabe interneta in novih tehnologij. »Nasilje med mladimi je družbeni problem, družbena neenakost in otrokove osebne okoliščine lahko vplivajo na položaj otroka, njegovo socialno vključenost, osebno moč in možnosti za izobraževanje ter uspešnost v šoli. Dodatno ranljivi so otroci z različnimi osebnimi okoliščinami, kot sta spol ali vera, otroci tujcev oziroma migranti, otroci s posebnimi potrebami in drugi, « je še dejal namestnik varuha.

Pravni red države ščiti dostojanstvo posameznega otroka in mladostnika, vendar institucija Varuha človekovih pravic v praksi opaža še veliko izzivov, da bodo slehernemu otroku v Sloveniji njegove pravice tudi dejansko zagotovljene. Na srečanju so poudarili, tudi pomen preventivnih delavnic za otroke in mladostnike, pedagoge, starše tudi opazovalce nasilja.

Varuh človekovih pravic je bil eden prvih, ki je podprl ustanovitev Hiše za otroke (Barnahus), saj se zaveda, da je otrokom prijazen multidisciplinaren in medinstitucionalen model za obravnavo žrtev spolnih zlorab in nudenje storitev otrokom, ki so žrtve ali priče nasilnih kaznivih dejanj, nujno potreben. Hiša za otroke, ki že deluje in obravnava prve primere, je primer dobre prakse delovanja pravosodja, ki je otrokom prijazno, kar vključuje hitro obravnavo zadev.

Sogovorniki so opozorili na pomen hitrega odločanja v vseh zadevah, ki se nanašajo na položaj in pravice otrok, predvsem v zdravstvenih in sodnih postopkih. Pomembno je, da sodniki in drugi odločevalci v različnih postopkih pridobijo mnenje otroka, na katerega se zadeva nanaša in to mnenje tudi upoštevajo glede na starost in zrelost otroka. Na to Slovenijo posebej opozarja tudi Odbor Združenih narodov za otrokove pravice. V pomoč otrokom, da izrazijo svoje mnenje pri Varuhu deluje tudi institut zagovorništva otrok. »V primerih zagovorništva otrok ugotavljamo, da pomanjkanje sodnih izvedencev v družinskih zadevah lahko vodi v kršitev otrokovih pravic, zato od pristojnih pričakujemo, da storijo vse potrebno, da se nevzdržno stanje glede pomanjkanja sodnih izvedencev v družinskih zadevah v najkrajšem možnem času odpravi,« je izpostavil dr. Ruparčič.

Udeleženci srečanja so še poudarili, da mora vsakršno delovanje za zaščito otrok potekati v iskanju njihove največje koristi, pri tem pa je nujno imeti pred očmi, da otroci niso zgolj predmet zaščite, ampak aktivni nosilci pravic.

 

 

Natisni: