Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh s sodelavci na poslovanju v Celju sprejel 17 ljudi

Varuh se vpisuje v knjigo častnih gostov občine Celje

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 21. 3. 2023, s sodelavci posloval v Celju. Obiskal je regijsko splošno bolnišnico in dom za starejše ter se pogovoril s celjskim županom Matijo Kovačem o sanaciji onesnaženega okolja v občini, o težavah prebivalcev Delavske ulice v Celju, ki jih moti hrup in tresenje tal zaradi navzočnosti industrije, o problematiki razčlenjenih podatkov za potrebe skrbi za občane.

Varuh in župan sta v izjavi za javnost po srečanju poudarila, da v primeru težav prebivalcev Delavske ulice za zdaj celovite rešitve za te težave ni mogoče ponuditi. Varuh je poudaril, da gre za zasebne odnose med lastniki podjetij in lastniki stanovanj, kot varuh pa nima pristojnosti posegati v te odnose. Varuh ocenjuje, da bi bilo treba sprejeti ustrezno zakonodajo, kar je naloga države. Za reševanje sporov pa so v skrajnem primeru na voljo tudi sodne poti, je ocenil varuh.

Varuh je bil pozitivno presenečen nad aktivnostmi v Domu starejših ob Savinji, ki nima varovanih oddelkov za dementne, zanje pa skrbijo na način stalnosti osebja. Pri skrbi zanje skušajo s svojci razvozlati njihove osebne potrebe, ki jim potem sledijo. Vodstvo doma je varuha seznanil še o dolgih čakalnih vrstah za sprejem v dom in o kombiniranju storitev, sodelovanju z lokalno skupnostjo in varuha seznanili, da so s pametno kadrovsko politiko zagotovili zadosten kader. Dotaknili so se tudi pobolnišničnega zdravljenja, ob tem pa je Svetina državo pozval k ureditvi negovalnih bolnišnic. Strinjali pa so se tudi, da bi bilo v Sloveniji nujno več pozornosti nameniti paliativni oskrbi in ozaveščanju o izražanju osebne volje pacientov.

Z vršilcem dolžnosti direktorja celjske bolnišnice Draganom Kovačićem sta se pogovarjala o reformi zdravstva, ki je trenutno aktualna. Ocenila sta tudi, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije moral slediti potrebam bolnikov in izvajalcev zdravstvenih storitev.

Skupaj s sodelavci je varuh danes sprejel 17 pobudnikov, ki so izpostaviti težave na področju zaposlovanja, oskrbe oseb z avtizmom, sociale in zdravstva. Tudi v tej občini je odprl Varuhov kotiček. Vse občine, kjer že stojijo kotički, imajo na spletni strani  vzpostavljeno rubriko Varuhov kotiček, kjer so tudi v digitalni obliki dostopne vse informacije o Varuhu in tudi obrazec za pobudo. Prav tako občine v občinskem glasilu objavijo daljši članek o delu institucije Varuha človekovih pravic, da se lahko občanke in občani podrobno seznanijo, kdaj in kako se lahko obrnejo na Varuha, kdaj jim Varuh lahko pomaga in kdaj pri njihovi težavi ne more posredovati, saj ni v njegovi pristojnosti.

Natisni: