Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina je na proslavi ob 55. obletnici delovanja CUDV Črna na Koroškem poudaril pomen vključujoče družbe za vse invalide

Varuh sedi med povabljenimi in gleda prireditev

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, se je danes 28. februarja 2023, v Kulturnem domu Črna na Koroškem udeležil osrednje proslave ob 55. obletnici delovanja Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem. V uvodnem nagovoru je poudaril, da je CUDV Črna na Koroškem svetel zgled sobivanja, medsebojnega spoštovanja, odprave predsodkov in izključevanja. »Izjemno sem vesel,da CUDV Črna svoje dejavnosti izvaja s posluhom do pričakovanj uporabnikov in njihovih svojcev, ki programe tudi soustvarjajo. Pri Varuhu človekovih pravic žal še vedno prepogosto ugotavljamo, da so ljudje z motnjami v duševnem razvoju prevečkrat diskriminirani in stigmatizirani. Prepoznavanje in sprejemanje motenj v duševnem razvoju, pravilno ravnanje, zadostna strokovna pomoč – pa ne le osebam z motnjo v duševnem razvoju, ampak tudi njihovim svojcem - ustrezne razmere za bivanje, predvsem pa preventiva, torej osveščanje in informiranje, so zato naš izziv za danes in za jutri. Naj spoštovanje različnosti in osebnega dostojanstva vsakega človeka postane naš vsakdanji moto, ne le v besedah, temveč predvsem v dejanjih,« je izpostavil varuh Peter Svetina.

V zaključku nagovora je varuh Peter Svetina še poudaril, da že od začetka svojega mandata pristojno ministrstvo opozarja, da končno začne izvajati deinstucionalizacijo, saj je pravica invalidov, da živijo neodvisno in so vključeni v skupnost. Institucija Varuha človekovih pravic žal ugotavlja, da je enakopravno vključevanje invalidov in ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja zanje v Sloveniji prepočasno.

Natisni: