Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina državnemu vrhu predal letni poročili Varuha in DPM za 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina včeraj, 13. 6. 2022, predsednici Državnega zbora RS mag. Urški Klakočar Zupančič predal 27. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic in 14. poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leti 2021. Danes, 14. junija 2022, je poročili predal tudi predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju in predsedniku Vlade Republike Slovenije dr. Robertu Golobu.

Varuh je na različne organe z novim poročilom naslovil 86 novih priporočil. »Letos dajemo manj novih priporočil kot v preteklem letu, vendar je pred pristojnimi organi in institucijami še vedno veliko dela. Številna pretekla priporočila Varuha namreč še niso uresničena, kar je nesprejemljivo. V aktih opredeljene pravice ljudi predpostavljajo obveznost države, da jih uresniči. Ustava in zakoni pa nalagajo Varuhu mandat, da njihovo uresničevanje nadzira. To počne skladno z najvišjimi mednarodnimi standardi, kar so potrdili tudi ocenjevalci v procesu akreditacije za Nacionalno institucijo za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih. Priznanje omenjenega statusa, ki smo ga pridobili v letu 2021, je signal slovenski državi, da sta spoštovanje Varuha kot nacionalne institucije za človekove pravice in njegova krepitev prava pot. Tudi zato pričakujem, da bo ta signal zaznan in izkazan v praksi. Če oblasti upoštevajo priporočila Varuha namreč pomeni, da delajo dobro za ljudi. Nenazadnje so jih ti izvolili in zanje naj bi ustvarjali družbo, kjer so pravice spoštovane,« je poudaril varuh Svetina.

Delo institucije Varuha je tudi v letu 2021 močno zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni. »Obravnavali smo 6863 zadev, kar je tretjino več kot v obdobju pred pojavom covida, obenem pa je to rekordno število primerov odkar vodim institucijo. To kaže, da je institucija Varuha v družbi prepoznana, saj se nanjo obrača čedalje več ljudi. Lani smo ugotovili 276 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter drugih nepravilnosti. Čeprav me izjemno veseli, da jih je bilo v primerjavi z letom 2020 za dobrih 40 odstotkov manj, pa je pa vsaka ugotovljena kršitev nedopustna in preveč,« je poudaril varuh Svetina.

Kot je dejal v izjavi za medije po srečanju s predsednico državnega zbora so državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil tudi v letu 2021 največkrat kršili načelo dobrega upravljanja, sledijo kršitve enakosti pred zakonom, pravic invalidov in enako varstvo pravic. Pri kršitvah izstopajo področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki jih je bilo v letu 2021 kar 63. Sledijo področja Ministrstva za okolje in prostor (25), ki ni lani uresničilo nobenega priporočila Varuha iz letnega poročila 2020. Precej kršitev pa je Varuh zaznal še na področju dela Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje (pri obeh 18).

Svetina še poudarja, da so se v zadnjih dveh panedmičnih letih še poglobile razpoke, ki so se na področju človekovih pravic kazale že leta, a jih ni nihče reševal, čeprav je institucija Varuha nanje opozarjala. »Zadnji dve leti smo nekatera področja zanemarjali, to je dejstvo, številni najranljivejši med nami so plačali veliko ceno, zato moramo narediti vse, da ta trend prekinemo. Odnos države do človekovih pravic in najranljivejših skupin prebivalcev je namreč najboljše ogledalo družbe. Želim si, da nas končno vodijo dejanja in da odločevalci naša priporočila čim prej uresničijo v dobro vseh posameznic in posameznikov,« je ob predaji letnih poročil povedal varuh človekovih pravic.

Med drugim je pohvalil napredek glede uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, saj je neizvršenih sodb 'le' še pet. Žalostna slika pa je pri izvrševanju odločitev Ustavnega sodišča RS (US), kjer število neizvršenih zadev zadnja leta neprestano narašča. Konec leta 2021 je bilo namreč neuresničenih 23 ugotovitvenih odločb US,« je varuh ob predaji poudaril le del ugotovitev, ki so zajete v letnem poročilu za leto 2021. V letu 2021 je bil skoraj 100 otrokom postavljen zagovornik otrok, kar kaže na to, da je ta institut v družbi nujno potreben. Kljub pandemičnim omejitvam pa je Varuh tudi v letu 2021 izvajal naloge in pooblastila Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Obiskal je 60 krajev odvzema prostosti in pri tem izdal kar 501 priporočil, kar je skoraj 200 priporočil več kot leto prej. Poročilo o tem je prav tako predal predsednici Državnega zbora RS mag. Urški Klakočar Zupančič.

Varuh človekovih pravic velik pomen daje varovanju okolja, zato letos prvič letni poročili za leto 2021 v celoti izdaja le v elektronski PDF različici, ki je dostopna na spletni strani www.varuh-rs.si in www.ombudsman.si. »S takšnim pristopom želimo dati jasen signal, da moramo biti tako posamezne institucije kot celotna družba čim bolj trajnostno naravnani - ne le v besedah, ampak tudi v dejanjih,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

 

Povzetek dela Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021

27. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2021

14. poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2021

Natisni: