Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavnica Varuha na konferenci o avtonomiji na področju duševnega zdravja

Svetovalka Centra za človekove pravice Jerneja Turin se je 13. in 14. novembra kot predsednica delovne skupine za pravice invalidov znotraj Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) udeležila simpozija in konference na temo spodbujanja avtonomije na področju duševnega zdravja, ki ju je v Rigi organiziral Usmerjevalni odbor za človekove pravice na področju biomedicine in zdravja (CDBIO) v sodelovanju z varuhom človekovih pravic Republike Latvije in Latvijsko univerzo.

Na pravnem simpoziju je 13. novembra moderirala panel na temo človekovih pravic in avtonomije pri duševnem zdravju. Bolgarka Benko, pravnica Evropskega sodišča za človekove pravice, je v sklopu panela predstavila varstvo avtonomije in osebne svobode oseb z invalidnostmi v praksi ESČP, Mari Amos, članica Evropskega Odbora za preprečevanje mučenja pa opažanja glede zagotavljanja avtonomije v ustanovah za duševno zdravje. Jorge Arraya je predstavil določbe Konvencije o pravicah invalidov v zvezi z avtonomijo oseb s psihosocialnimi oviranostmi v zdravstvenem varstvu, Dr. Oliver Lewis pa je razmišljal o prihodnjih usmeritvah prava na področju duševnega zdravja v Evropi.

Na konferenci 14. novembra, ki se je osredotočala na predstavitev možnih ukrepov in orodij, ki bi prispevali k nadaljnjemu razvoju in uporabi na človekovih pravicah temelječih odzivov na področju duševnega zdravja, je Jerneja Turin predstavila delovanje nacionalnih inštitucij za človekove pravice na področju spodbujanja avtonomije oseb z oviranostmi.

Nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic (NHRI) imajo lahko pomembno vlogo pri zagotavljanju prehoda na zagotavljane podpore osebam z oviranostmi pri odločanju, namesto odločanja namesto njih. Pomembno vlogo igrajo pri spremljanju in poročanju o kršitvah človekovih pravic oseb, ki so pod skrbništvom ali jim je dejansko odvzeta poslovna sposobnost, pa tudi pri preiskovanju zaprtih ustanov, v katere so osebe s psihosocialnimi oviranostmi pogosto nameščene proti svoji volji ali s privolitvijo skrbnikov ali zakonitih zastopnikov. NHRI lahko obravnavajo tudi pritožbe, predložijo priporočila nacionalnim organom, izpodbijajo pravne določbe pred sodišči in

Leta 2020 je ENNHRI skupaj z Mental Health Europe pripravil tudi zbornik, katerega namen je bil predstaviti primere napredka podprtega odločanja po Evropi in poudariti, kako lahko nacionalni organi za varstvo pravic podprejo prehod na podprto odločanje v skladu s členom 12 Konvencije o pravicah invalidov.

Natisni: