Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Strokovnjaki institucij za človekove pravice na Dunaju o nadzoru meja

Strokovnjaki nacionalnih institucij za človekove pravice (NHRI) in predstavniki mednarodnih organizacij s področja Evropske unije so 17. 11. 2022 v avstrijski prestolnici Dunaj razpravljali o vzpostavitvi nacionalnih neodvisnih mehanizmov za spremljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin na zunanjih mejah Evropske unije iz predloga Uredbe o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah (uredba). Srečanja se je v imenu slovenske nacionalne institucije udeležil namestnik varuha Ivan Šelih, tudi vodja državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Udeleženci so razpravljali o tem, kako lahko smernice Agencije za temeljne pravice (FRA) o nadzornem mehanizmu iz uredbe podpirajo učinkovito spremljanje varovanje človekovih pravic na mejah. Smernice so nastale na dolgoletnih izkušnjah organov in agencij, ki se ukvarjajo z nadzorom meja in njihovim varovanjem.

Strinjali so se, da je spremljanje spoštovanja temeljnih pravic še posebej pomembno tam, kjer je dostop javnosti omejen ali ga sploh ni, na primer na kopnem in na obalah Evropske unije. Učinkovit in neodvisen nadzor tako zmanjšuje tveganja za kršitve pravic.

Udeleženci so smernice ocenili kot učinkovito orodje za vzpostavitev nadzornih mehanizmov, ki jih bodo v prihodnje dopolnjevali. Strinjali so se tudi, da bo za operacionalizacijo smernic nujno upoštevati vrsto vprašanj, ki so jih strokovnjaki izpostavili v razpravi. Nekatera od teh so:

  • Nacionalni neodvisni mehanizmi za nadzor meja morajo biti vzpostavljeni na temelju celostnega pristopa, zagotovljena pa mora biti tudi skladnost, komplementarnost in sinergija med različnimi organi.
  • NHRI in državni preventivni mehanizmi imajo dolgoletne izkušnje s spremljanjem spoštovanja človekovih pravic v različnih okoljih, zato je treba pri vzpostavljanju nacionalnih mehanizmov za spremljanje pravic na mejah upoštevati njihovo strokovno znanje. Nekatere NHRI morda že imajo mandat za izvajanje nadzora na mejah, zato je za izvajanje te naloge v praksi morda nujno zgolj zagotoviti zadostna sredstev.
  • Glede na vse večji pomen novih tehnologij pri varovanju meja je nujno izdelati protokole za dostop do informacij in podatkov iz nadzora, ki so pomembni za učinkovito spremljanje temeljnih pravic. Nadzor bo vedno bolj zahteval strokovno znanje z ustrezno razumevanje sistemov informacijske tehnologije.
  • Udeleženci so prepoznali dodano vrednost orodij, ki omogočajo nadzornemu telesu izvajati ocene tveganj pri nadzoru temeljnih pravic, kar omogoča ciljno usmerjene nadzorne obiske.
  • Pogosto delo nadzornikov na mejah otežujejo varnostni razlogi, zato je to treba upoštevati pri odločanju uporabi orodij in metodologij za nadzor.
  • Nadzorni mehanizmi morajo vedno upoštevati delovanje po načelu 'ne škoduj', upoštevajoč da so prosilci za azil in migranti na mejah ranljivi in potencialno izpostavljeni tveganjem.

Udeleženci so še poudarili, da mora osebje za upravljanje nadzora na mejah prejeti jasna navodila, kako opravljati vsakodnevne naloge, pa tudi, kako izvajati učinkovite preiskave domnevnih kršitev pravic.

 

 

Natisni: