Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V Haagu tudi o slovenskih izkušnjah in ureditvi institucije Varuha

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 25. 10. 2022, v Haagu na Nizozmskem, na povabilo nizozemskega nacionalnega ombudsmana Reinierja van Zutphena udeležil posveta na temo standardov, na katere (naj) se tovrstne institucije pri svojem delu sklicujejo v stikih z organi, do katerih imajo pristojnosti. Poleg gostitelja in slovenskega varuha so na omenjenem posvetu sodelovali še predstavniki iz Anglije, Danske, Estonije in Belgije.

Varuh Svetina je kolegom predstavil slovensko ureditev, po kateri se Varuh človekovih pravic Republike Slovenije pri svojem delu na podlagi Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) lahko ravna ne le po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, pač pa se pri svojih intervencijah lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja (3. člen). Kot je dejal, slovenska institucija Varuha državnim organom, zavodom in organizacijam, ki izvajajo javna pooblastila lahko tudi daje predloge za izboljšanje njihovega poslovanja in ravnanja s strankami (45. člen). Pri tem je varuh Svetina postregel tudi z nekaj konkretnimi tovrstnimi primeri iz prakse.

Slovenska izkušnja se v primerjavi z omenjenimi evropskimi državami tako na normativni kot na praktični ravni kaže za dobro. Prej izjema kot pravilo je na primer uzakonitev možnosti za ombudsmana, da se poleg formalnih pravnih virov, kot so mednarodne konvencije ter nacionalna ustava oziroma zakonodaja, lahko opira tudi na druge vire in s tem standarde, ki bi jim po njegovem mnenju oblasti v konkretnih primerih morale zadostiti.

Natisni: