Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh z ministrom za izobraževanje, znanost in šport o izobraževanju kot temelju uresničevanja tudi drugih pravic

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 13. 7. 2022, ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča na spoznavnem srečanju seznanil z nekaterimi vsebinami, ki jih je obravnavala institucija Varuha in zadevajo področja pod pristojnostjo ministrstva. Povedal je, da je institucija Varuha v letu 2021 zaznala občuten porast klicev na področju družbenih dejavnosti, kamor spadata tudi šolstvo in šport, in sicer za več kot 100 odstotkov v primerjavi z letom prej. Za skoraj 50 odstotkov se je povečal delež klicev, povezanih s problematiko covida-19, večina klicev se je nanašala na ukrepanje v zvezi s tem na področju šolstva.

Varuh in minister sta med drugim govorila o posledicah pandemije na procese v izobraževalnih ustanovah, o medvrstniškem nasilju med otroci, o problematiki šolnin in tudi izzivih na področju šolanja otrok s posebnimi potrebami. “Izobraževanje je človekova pravica, obenem pa tudi nujno sredstvo za uresničevanje drugih pravic. Je temeljno gonilo, s katerim se lahko ekonomsko in socialno odrinjeni otroci in odrasli dvignejo iz revščine ter pridobijo način za polnopravno sodelovanje v skupnosti,” je poudaril varuh.

Varuh je ministru dr. Papiču predal tudi letno poročilo Varuha za leto 2021.

Natisni: