Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob 30. obletnici dneva državnosti varuh poziva k dogovoru o ključnih temah za našo prihodnost

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na proslavi ob 30. obletnici dneva državnosti in odkritju obeležja Stebra slovenske državnosti v Lenartu kot slavnostni govornik zbrane spomnil na enkratni dogodek, ko smo Slovenke in Slovenci enotni izkoristili zgodovinsko priložnost in pokazali, da skupaj zmoremo. Samostojna Republika Slovenija je plod skupnih prizadevanj in skupnih državotvornih dejanj. Po njegovem mnenju se premalokrat zavedamo, koliko smo sposobni premakniti skupaj, saj se pogosto zdi, da nam v ključnih trenutkih zmanjka samozavesti.

V petek bomo praznovali 30. rojstni dan naše države, ki je bila utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. »Že v Temeljni ustavni listini je jasno zapisano, da Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na njenem ozemlju, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije, skladno z ustavo in veljavnimi mednarodnimi pogodbami. To je vrednostna usmeritev h kateri moramo kot družba vedno znova strmeti,« je povedal varuh Peter Svetina.

Pred 30 leti smo uvedli tudi demokratični sistem, ki temelji na človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Vizija demokracije je, da upoštevamo in spoštujemo različna mnenja, da razumemo, da ima vsak izmed nas drugačen pogled na svet in da spoštujemo različne načine izražanja mnenj. Svoboda izražanja je neprecenljiva demokratična pridobitev in pomembna človekova pravica, vendar je omejena s pravicami in svoboščinami drugih. »Vse prebivalke in prebivalce Slovenije zato pozivam k medsebojnemu spoštovanju, etiki javne besede in dostojnemu komuniciranju. Bodimo zgled in zavedajmo se, da je javno izgovorjena ali napisana beseda naša odgovornost. Tudi če se med sabo ne strinjamo , če zastopamo ali izražamo različna mnenja ali politična prepričanja in imamo drugačen svetovni nazor, lahko to povemo na strpen, spoštljiv, kultiviran in dostojen način. Še posebej javno izpostavljene osebe moramo biti pri tem zgled. Skrajni čas je, da presežemo medsebojne razlike in se dogovorimo o ključnih temah, ki zadevajo nas in bodo vplivale na naše zanamce,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: