Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu opozorila o prikrajšanosti Romov

Ob 8. aprilu, mednarodnem dnevu Romov, pri Varuhu človekovih pravic opozarjamo na ovire, s katerimi se mnogi Romi soočajo pri uresničevanju svojih človekovih pravic, še posebej v času koronavirusne bolezni.

»Bolezen ne ogroža vseh enako in družbena izključenost t. i. ranljivih skupin se zrcali tudi na področju javnega zdravja. Zdravje Romov je tudi sicer področje, kjer se alarmantno zrcali njihova prikrajšanost,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Od posameznikov in romskih družin na jugovzhodu države, kjer še vedno nimajo dostopa do pitne vode, težko pričakujemo, da bodo zadovoljivo sledili higienskim priporočilom za zajezitev epidemije. »Vlado in občinske oblasti zato pozivam k ukrepanju, da se zagotovi dostop do vode vsem prebivalcem. Ta je nujen že za vsakodnevno življenje, zdaj v času epidemije pa je zaradi preprečevanja širjenja okužb, še toliko bolj pomemben,« dodaja Svetina.

Varuh človekovih pravic opozarja tudi na velike razlike, ki se kažejo na področju šolanja otrok. »Poudarjam, da je v času šolanja na daljavo treba poskrbeti tudi za najšibkejše. Ne smemo pozabiti na tiste romske otroke, ki živijo v domovih brez elektrike, računalnikov, interneta. Številni njihovi starši ne znajo brati, ne razumejo jezika. Zato je nujno, da so predstavniki oblasti in učitelji pozorni na različne razmere, v katerih živijo učenci in poskrbijo, da zaradi trenutnih ukrepov ne bodo še bolj prikrajšani,« še poziva varuh Peter Svetina.

Natisni: