Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odgovor na vprašanje novinarke v zvezi s primerom t. i. koroških dečkov

Ob robu novinarske konference po predaji Letnega poročila Varuha človkeovih pravic RS za leto 2015 predsedniku Državnega zbora RS dr. Milanu Brglezu sta varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič odgovorila na vprašanje novinarke POP TV v zvezi z odločitvijo upravnega sodišča v primeru t. i. koroških dečkov.

Zvočni posnetek vprašanja in odgovora (MP3).

V nadaljevanju je po zvočnem zapisu narejen magnetogram pogovora z novinarko. Mestoma zaradi lažje razumljivosti zapisanega zvočnemu posnetku ne sledimo popolnoma, pač pa smiselno povzemamo.

**************************************************************

Novinarka: Ugotavljali ste, da niste zaznali kršitve pravic otrok, upravno sodišče je ugotovilo nekoliko drugače, in sicer, da so bile babici in dedku kršene človekove pravice. [...] Ali se čutite odgovorni, ali je bila presoja Varuha napačna?

Namestnik varuhinje Tone Dolčič: Naš odgovor takrat je temelji na tem, da smo ugotavljali, ali so otrokoma kršene pravice. Ugotovitev, ki smo jo takrat podali je nedvoumna in za njo še zmerom stojimo. Upravno sodišče v tem delu ni spremenilo ničesar.

V javnosti se je s to sodbo, ki je sicer šele prva in ni pravnomočna, manipuliralo. Pojavljali so se izvlečki iz sodbe, ki niso bili stališče upravnega sodišča, ampak stranke, ki je pač navajala svoje dojemanje dejstev in svoje argumente. Upravno sodišče je pritrdilo odvetniku strank, ki je zastopal le babico, da njene pravice v postopku niso bile spoštovane, kajti organi, ki so odločali, je niso prepoznali kot stranko v postopku. To smo povedali tudi mi na novinarski konferenci 8. 4. 2016. Jasno smo dejali, da je o njenih interesih potrebno odločiti z odločbo. Takrat je bilo to povedano prvič in s tem je bila tudi spremenjena dosedanja dolgoletna praksa centrov za socialno delo, ki v takšnih primerih nikoli niso odločali z odločbo. O rejništvu sicer odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, center pa se je doslej zadovoljil le s tem, da je kandidatu za rejnika dal obvestilo, da ni sposoben za to vlogo, v primeru, da bi bil, pa bi odločilo ministrstvo z odločbo. Upravno sodišče, kot rečeno, v tem delu ni odločalo, vsi ti postopki so še odprti in v njih se tudi ne moremo opredeljevati. Nekaj  bo odločalo upravno sodišče, nekaj bo odločalo redno sodišče, na primer glede stikov.

Varuh zadevo spremlja, vemo kaj se dogaja, prepričali smo se, da pristojni organi še naprej delajo. Kot rečeno, pa je žal tako CSD kot Varuh vezan na zaupnost svojih postopkov in v javnosti ne more razkriti vseh podatkov, prav ti pa v veliki meri utemeljujejo vsa naša dosedanja stališča.

Novinarka: Torej vaše stališče ostaja, da otrokoma niso bile kršene človekove pravice in da je bilo v tem pogledu pri odvzemu še vedno vse v redu?

Namestnik varuhinje Tone Dolčič: V tem delu ja. Mi smo izrazili dvom glede načina odvzema, ki se nam ne zdi pravilen in to smo tudi takrat pojasnili v stališču, sicer pa tako kot ste povzeli.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer: Mi smo dobili od centra, ki je bilo obsežno, in smo ugotavljali samo otrokovo največjo korist. V to nas je to poročilo prepričalo. Sicer pa je bilo že takrat znano, da ima babica odvetnika in da ta sproža postopke in zato se v ta del ugotavljanja, ali so te odločitve zakonite, nismo spuščali. Ugotavljali smo torej samo največjo korist otroka, hkrati pa tudi nepravilnosti, ki se že na nek način odpravljajo, to je prehod odločanja s centrov na sodišča, Z novim družinskim zakonikom bo odgovornost izredno težkih odločitev o rejništvu prešla na sodišča. Opozorili smo, kar nam je pritrdilo tudi upravno sodišče, da stari starši nimajo opredeljene vloge v teh postopkih. Želeli smo, da se postavi zagovornik, vlogo katerega je opravila dr. Gabi Čačinovič, ki se je kot smo izvedeli iz medijev, sestala z otrokoma. Ona je tudi nadzornik, učitelj naših zagovornikov v projektu Zagovornik – glas otroka, torej ni dvoma, ni razlogov, da ne bi verjeli. Mi sami se z otrokoma nismo srečali, smo pa sledili obširnemu poročilu v delu, ali je bila upoštevana korist otrok. Vse ostalo, kako so zapisane odločbe, kakšna so pritožbena sredstva, o tem nismo odločali in ne presojali in zato je presplošna trditev, da je Varuh vsemu pritrdil. Varuh je tudi želel, da se čim prej vzpostavijo stiki med otroci in starimi starši, kot ste slišali namestnika, bo o tem sedaj odločalo sodišče in upamo, da se bo to tudi realiziralo.

Novinarka: Prav zaradi tega stališča je odvetnik babice prijavil Varuha človekovih pravic RS upravnemu sodišču. Kako komentirate, da smo v postopku pred upravnim sodiščem? Verjetno to ni stalna praksa?

Namestnik varuhinje Tone Dolčič: Tega ne moremo komentirati, saj je postopek odprt. Konec tedna nam izteče rok za odgovor na tožbo. Dejstvo pa je, to lahko potrdim, da je to prva tožba v zgodovini Varuha, da nas nekdo toži za izjavo, ki smo jo javno povedali in argumentirali.

Novinarka: In za katero še vedno stojite?

Namestnik varuhinje Tone Dolčič: ... in za katero še vedno stojimo.

************************************************************

Sorodne informacije:

Natisni: