Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja opozarja na občutljivost pri odvzemih otrok

Varuh človekovih pravic RS ( Varuh) je prejel kaj nekaj opozoril in ogorčenih pisem v zvezi s primerom odvzema otrok, ki sta ostala brez mamice, starim staršem in namestitivjo v rejniško družino.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) bo preverili, kako je bila sprejeta odločitev o namestitvi otrok v rejniško družino, zlasti pa nas zanima, kako je bila ob tem ugotovljena največja korist otrok, ki mora biti glavno vodilo pri odločanju o njihovih pravicah. Varuh sme sicer le izjemoma posegati v odprte pravne postopke, nikakor pa ne more vsebinsko spreminjati odločitev, ki so jih v zvezi z uresničevanjem pravic posameznikov sprejeli pristojni organi.

Po pridobitvi vseh zahtevanih informacij, za katere smo zaprosili center za socialno delo, bomo lahko oblikovali stališče, ali so bile v obravnavanem primeru kršene pravice otrok oziroma ugotovili morebitne nepravilnosti v postopku njune obravnave.

Ne glede na to, pa varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer poudarja, da je odvzeme in namestitve otrok v rejniške družine ali v ustrezne institucije potrebno izvajati z največjo mero občutljivosti in otrok ne dodatno travmatizirati. Ti otroci so bili že do odločitve o namestitvi podvrženi različnim travmatičnim zgodbam. Javni uslužbenci in predstavniki različnih organov morajo vedno in povsod slediti načelu dobrega upravljanja in v takšnih primerih tudi največji koristi otrok.

Natisni: