Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja obiskala Malo hišo za otroke v Pilštanju

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v nedeljo, 21. 2. 2016, obiskala Malo hišo za otroke v Pilštanju, kjer je spoznala nekaj otrok v starosti od 6 do 15 let, ki so tam preživeli prijazen in zelo aktiven vikend. Hiša, ki je namenjena  predvsem otrokom in mladostnikom s kozjansko-obsoteljskega območja, deluje v sklopu društva Materina dušica za otroke.

Varuhinja se je seznanila z delom društva, ki pomaga mladim s čustvenimi težavami, nastalimi zaradi socialnih stisk njihovih staršev ali zaradi preživetega nasilja in zlorab. Prišli so z različnih krajev Slovenije, vsak s svojo bolečo zgodbo. Največkrat gre za primere, ko starši ne morejo ali nočejo skrbeti za otroke, prihajajo tudi iz rejniških družin. Varuhinja si je ogledala tudi kraj, namenjen terapevtskemu jahanju.
Predsednica društva Ada Brigita Požeg in skrbnica Male hiše Simona Simon sta ji predstavili delo, sodelovanje z institucijami, delovne akcije, skrb donatorjev in težave pri pridobivanju sredstev za delovanje, saj financiranje dejavnosti ni sistematično urejeno s strani države. Varuhinja je bila zadovoljna s slišanim in je predstavljeno delovanje društva ocenila kot izjemno.

Varuh vsem šibkim, kar otroci nedvomno so, namenja veliko skrbi in prizadevanj. Ranjeni otroci namreč težko vstopijo v svet odraslosti, zato so društva, ki jim pri tem terapevtsko pomagajo, vredna podpore. Varuhinja ocenjuje, da bi država financiranje določenih programov, ki jih namesto nje izvaja nevladni sektor, morala ustrezno sistematično urediti.

Natisni: