Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Peta seja Sveta varuha človekovih pravic namenjena obravnavi 25. letnega poročila Varuha človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je sklical peto sejo Sveta varuha za človekove pravice (Svet), kjer so danes obravnavali jubilejno, 25. letno poročilo institucije Varuha človekovih pravic. Prisotnim članicam in članom je predstavil aktualno poročilo, ki je letos zasnovano na nekoliko bolj svež način. Pojasnil je, da so v tiskani različici poročila posebej izpostavljena aktualna in pretekla priporočila, podrobnejša argumentacija, pojasnila k priporočilom in primeri pa so letos prvič predstavljeni le v elektronski in zelo pregledni obliki na spletni strani www.varuh-rs.si. Člani Sveta so pohvalili pristop in preglednost in še posebej pohvalili, da se institucija Varuha človekovih pravic obnaša trajnostno in to ne le v besedah, ampak tudi v dejanjih. Če bi natisnili še elektronski del poročila, bi namreč imeli poročilo kar na 800 straneh.

Kot je dejal Peter Svetina, je institucija Varuha človekovih pravic na vseh področjih sistematično spremljala ugotovljene kršitve in kršitelje. V letu 2019 je obravnavala 4600 zadev, od tega 2957 pobud. »Pri tem smo ugotovili 305 kršitev pravic in drugih nepravilnosti s strani 48 različnih organov. Kršitve so se največkrat nanašale na načelo dobrega upravljanja, otrokovih pravic in neupravičeno zavlačevanja postopka. Zaznali smo kršitve pravne in socialne države in pa kršitve pravice do socialnega varstva,« je povedal varuh, ki je dodal, da aktualno poročilo vsebuje 158 priporočil. »Še vedno pa ostaja okoli 200 neuresničenih preteklih priporočil. Pričakujem, da bodo organi, na katera so priporočila naslovljena, kršitve in pomanjkljivosti odpravljali čim aktivneje in sproti,« je še povedal Svetina. Dodal je, da pričakuje večjo odzivnost odločevalcev, izpostavil pa je tudi neučinkovito medresorsko sodelovanje. »Nekatera priporočila pri Varuhu ponavljamo že 10 let in da bi zadeve začeli reševati učinkoviteje in hitreje, se redno srečujem z ministri, župani in drugimi predstavniki oblasti, saj želim težave reševati neposredno s tistimi, ki jih zadevajo,« je pojasnil Svetina.

Člani in članice Sveta so se strinjali, da je nedopustno, da Varuh človekovih pravic nekatera priporočila ponavlja že več let. Varuhu so svetovali naj še naprej deluje prokativno, da bodo vlada in njena resorna ministrstva, občine in drugi organi, na katera se priporočila nanašajo, k uresničevanju priporočil pristopili resno in hitro.

Svetina je članicam in članom Sveta predstavil tudi delovanje institucije na terenu.  Kot je dejal, je veliko med ljudmi, ki zaradi kakršnihkoli razlogov ne morejo priti na sedež Varuha. » Lani sem s sodelavci obiskal veliko različnih socialno varstvenih zavodov, kot so domovi za starejše, VDC-ji, centri za usposabljanje. Bili smo v številnih šolah, centrih za socialno delo, izpostavah ZZZS-ja in ZPIZ-a, obiskali smo inšpektorate, policijske postaje. Opravili pa smo tudi 12 poslovanj zunaj sedeža,« je povedal Svetina.

Ocenil je še, da je standard spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji relativno visok, da pa moramo na mnogih področjih narediti še nekaj korakov naprej, da bi ta standard lahko občutil vsak izmed nas.

Natisni: