Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Na letnem srečanju članov DPM o pogledu nazaj in načrtih za naprej

Člani državnega preventivnega mehanizma (DPM), to so predstavniki Varuha človekovih pravic RS (Varuh) in izbranih nevladnih organizacij, ki izvajajo naloge in pooblastila po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Opcijski protokol), so se 24. 1. 2019 sešli na rednem letnem srečanju.


Uvodoma je udeležence pozdravila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in se jim zahvalila za sodelovanje pri opravljenih aktivnostih v lanskem letu. Udeleženci srečanja so pogovorili tudi o prihodnjem delu. Spodbudno je, da sta se v letu 2019 nevladnim organizacijam, ki so z Varuhom sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil DPM v letu 2018, pridružila še Unicef Slovenija in Spominčica. DPM bo tudi v prihodnje obiskoval kraje odvzema prostosti v naši državi in preverjal ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost in če bo to treba, ustreznim organom dajal priporočila, da bi se izboljšale razmere in ravnanje z osebami.

Opcijski protokol vzpostavlja sistem rednih (preventivnih) obiskov neodvisnih mednarodnih in državnih organov na krajih, kjer je ljudem odvzeta prostost,  da bi preprečili mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Leta 2018 so z Varuhom pri izvajanju pooblastil DPM sodelovali Novi paradoks, Humanitarno društvo Pravo za vse, Slovenska karitas, SKUP – skupnost privatnih zavodov, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Mirovni inštitut in Zveza društev upokojencev Slovenije. Opravili so 81 obiskov krajev odvzema prostosti (nekatere posamezne lokacije od teh tudi večkrat), 32 obiskov policijskih postaj s Centrom za pridržanje v Ljubljani, šest zavodov za prestajanje kazni zapora, en obisk sprejemnih prostorov azilnega doma, obiskal še tri psihiatrične bolnišnice, štiri posebne socialnovarstvene zavode, 24 socialnovarstvenih zavodov (domove starejših) in 11 vzgojnih zavodov. O ugotovitvah iz teh obiskov oziroma danih priporočilih bo DPM podrobneje poročal v letnem poročilu, ki je že v pripravi.

Natisni: