Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pogovor s predstavniki UNHCR o postopkih s tujci na mejah


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalci Varuha človekovih pravic RS (Varuh) Mojca Valjavec, mag. Uroš Kovačič in Robert Gačnik, spec., so se 5. 10. 2018 sestali s predstavniki Regionalnega predstavništva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) za srednjo Evropo in sicer z namestnikom regionalne predstavnice UNHCR za Srednjo Evropo s g. Jonom Hoisaetrom, go. Walaa Abu Gharbiech, regionalno vodjo operative in go. Daniko Mencin, višjo svetovalko.

Glavna tema pogovora so bili postopki s tujci na mejah in izdano vmesno (s)poročilo Varuha o aktivnostih in ugotovitvah Varuha o očitkih policistom, da zavračajo možnosti podajanja prošenj za mednarodno zaščito ter druge ugotovitve Varuha o dostopu do azilnih postopkov v Sloveniji. Sogovorniki so si izmenjali mnenja in poglede na to tematiko ter se dogovorili za nadaljnjo sodelovanje.

Natisni: