Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic z ministrom o Slovencih v zamejstvu

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavni obisk sprejel ministra za Slovence v zamejstvu Mateja Arčona in mu predal letno poročilo za leto 2021. Govorila sta o položaju Slovencev v zamejstvu in po svetu ter vlogi Republike Slovenije pri njihovi zaščiti in pomoči pri ohranjanju identitete. Varuh Svetina je ministra seznanil z aktivno vlogo institucije Varuha pri spremljanju in opozarjanju organov v Sloveniji glede njihovih dejavnosti na področju odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu, sa je skrb zanje tudi ustavna obveznost Republike Slovenije, izhajajoča iz 5. člena ustave.

Varuh je ministra seznanil, da je institucija Varuha v letu 2021 na posebnem podpodročju o Slovencih v zamejstvu in po svetu, kjer so pobude večinoma obravnavane na iniciativo Varuha, obravnaval 5 pobud, ena je bila utemeljena. Ministra je seznanil še z mednarodnimi aktivnostmi, kjer skupaj z drugimi ombudsmani odpirajo tudi vprašanja spoštovanja in izpolnitve zagotovljenih pravic slovenskih manjšin. Z ministrom sta se strinjala, da je pomembno ozaveščanje o vsebinah, ki zadevajo Slovence v zamejstvu in po svetu, pa tudi vključevanje teh vsebin v učne načrte v osnovnih in srednjih šolah, saj živi zunaj meje Slovenije več kot pol milijona rojakov.

Govorila pa sta tudi o izobraževanju mladih v slovenskih šolah v Celovcu in Trstu ter konceptu kroženja možganov namesto bega možganov, po katerem naj bi mladi znanje pridobivali v tujini in se vračali domov. Varuh je med drugim poudaril, da institucija Varuha dobro sodeluje tudi s kolegi ombudsmani v primerih, ko imajo državljani Slovenije težave v drugih državah.

Natisni: