Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na srečanju rejniških družin

Ob Bukoviškem jezeru v občini Dobrovnik je v soboto, 8. junija 2019, potekalo 13. tradicionalno srečanje rejniških družin, ki ga je pripravilo Rejniško društvo Slovenije. Udeležil se ga je tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki sodelujejo v rejniškem sistemu in njihovim podpornikom - rejnicam, rejnikom, strokovnjakom, ki delujejo v rejništvu, socialnim centrom, šolam ter vsem ostalim, ki podpirajo rejništvo ter pomagajo otrokom, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti v svoji biološki družini. Pozdravil je tovrstna srečanja, na katerih se ljudje z istimi izkušnjami družijo, povezujejo in prenašajo izkušnje.

 

Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je trenutno v Sloveniji 618 rejnikov, pri katerih živi 869 otrok. Kakovostno izvajanje rejniške dejavnosti in zagotavljanje primernega varstva in vzgoje, je po mnenju varuha izjemnega pomena, prav tako krepitev osnovnega načela instituta rejništva, in sicer zasledovanje načela največje koristi otroka, ki zaradi različnih razlogov krajši ali daljši čas ne more živeti v svoji matični družini.


Za rejniške družine in ostale udeležence so organizatorji pripravili pester program – od ustvarjalnih delavnic, pohoda okoli jezera in energijskih točk ter iger za otroke in odrasle, najbolj pogumni pa so se lahko preizkusili tudi v adrenalinskem parku. 

Natisni: