Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ali so pravice pravosodnih policistov ustrezno varovane?

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in svetovalka Varuha Sabina Dolič so se v četrtek, 13. 9. 2018, v prostorih Varuha sestale s predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS). Ti so za srečanje z Varuhom zaprosili, da bi opozorili na nevzdržne razmere v zaporih zaradi kadrovske podhranjenosti pravosodnih policistov. 

Predstavili so kadrovsko problematiko in težave, do katerih prihaja zaradi nezadostnega števila pravosodnih policistov in njihove neustrezne opremljenosti. Čeprav Varuh človekovih pravic RS (Varuh) ugotavlja, da je zaznati napredek pri zagotavljanju primernejše delovne opreme in oblačil, pritrjuje ugotovitvam SDOS, da je izrazita kadrovska podhranjenost še vedno močno prisotna.

Sogovorniki so se strinjali, da pomanjkanje pravosodnih policistov slej kot prej privede do preobremenjenosti osebja, ki se kaže v fizični izgorelosti, pogostih bolniških odsotnostih in posledičnem poslabšanju kvalitete družinskega življenja delavca.

SDOS je ravno tako opozoril na nepravilnosti, do katerih prihaja pri opravljanju in plačilu nadur pravosodnih policistov ter zagotavljanju primernih delovnih pogojev. S strani pristojnih organov so bili doslej deležni zgolj obljub brez dejanskih ukrepov.

Varuh se z obravnavano problematiko srečuje že več let in že od leta 2011 opozarja na težave, s katerimi se pri opravljanju svojega dela soočajo pravosodni policisti. Že večkrat je v svojih letnih poročilih pisal o kadrovskem primanjkljaju pravosodnih policistov in terjal, da se težave čim prej odpravijo in uresničijo dodatne zaposlitve.

Varuh poudarja, da je stanje v zaporih in raven njihove varnosti odvisna tudi od organizacijske klime ter učinkovitosti zaposlenih, zato je izrednega pomena zagotavljati ustrezno varstvo pravic delavcev in skrbeti za spodbudne delovne pogoje.

Problematiko kadrovske podhranjenosti pravosodnih policistov bo Varuh spremljal tudi nadalje in nanjo ustrezno opozarjal v okviru rednih srečanj s pristojnimi organi. Na pomembnost ustreznega varstva pravic pravosodnih policistov in zagotovitev ustreznih delovnih pogojev bo opozoril že na prihajajočem rednem sestanku z novo ministrico.

Varuh tako od vodstva Ministrstva za pravosodje, kot tudi Vlade Republike Slovenije, pričakuje takojšnji pristop k reševanju omenjene problematike in sprejem ustreznih ukrepov, ki bodo zagotovili dosledno varstvo pravic pravosodnih policistov, zaščitili njihovo dostojanstvo in omogočili učinkovito delovanje slovenskih zavodov za prestajanje kazni zapora.

Natisni: