Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Integriteta in transparentnost sta alfa in omega zdravega razvoja družbe«

»Integriteta in transparentnost sta alfa in omega zdravega razvoja družbe. Družbe, kjer so spoštovane pravice vsakogar in se z vsakomer ravna enakopravno. Kjer so postopki za uveljavljanje zakonov in posledično pravic pošteni in jasni, kjer torej deluje vladavina prava,« je v svojem govoru na okrogli mizi z naslovom Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti 30. 9. 2022 v Grand Hotel Unionu unije poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Okroglo mizo je pripravila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Spomnil je, da je Evropska komisija v svojem tretjem poročilu o stanju pravne države v Sloveniji julija 2022 dala dve priporočili glede protikorupcijskih prizadevanj, in sicer da je treba odpraviti ovire za preiskovanje in pregon primerov korupcije – med drugim z zagotovitvijo operativne avtonomije Nacionalnega preiskovalnega urada, povečanjem virov državnega tožilstva in spremembo zastaralnega roka - ter da mora država nemudoma sprejeti in začeti izvajati protikorupcijsko strategijo. Veseli ga, da omenjeno poročilo izpostavlja, da je bilo med pandemijo covida izvedenih več ukrepov za obravnavanje tveganja korupcije, zlasti na področju javnega naročanja. Ocenjuje pa, da bomo morali storiti še mnoge korake, če bomo želeli biti zares učinkoviti pri preprečevanju in preganjanju dejanj vseh tistih, ki na pritajen način, s takšnimi ali drugačnimi kršitvami zakonov ali zlorabo oblasti, nelegitimno in neupravičeno dosegajo svoje cilje.

Opozoril je še, da so družbena pravila v negotovih okoliščinah postavljena na preizkušnje, zato je še posebej pomembno, da se takrat spoštuje odločitve organov, ki presojajo, katera pravila v družbi naj veljajo, da bo dostojanstvo slehernika spoštovano, njegove pravice in temeljne svoboščine pa uresničevane. »Povečevanje števila neizvršenih odločb Ustavnega sodišča RS, enako pa tudi povečanje števila neuresničenih priporočil naše institucije, me zato skrbi. Z vidika legitimnosti delovanja oblasti je to še posebej pomembno, pa čeprav v primeru priporočil naše institucije ta niso pravno obvezujoča. Legitimnosti delovanja države, lokalnih oblasti ali drugih brez zagovarjanja rešitev, ki spoštujejo pravno državo, človekove pravice, integriteto in boj proti korupciji si namreč ne morem predstavljati,« je bil jasen varuh Svetina.  

Varuh je prepričan, da brez širokega družbenega soglasja o pomembnosti integritete in ničelne tolerance do vsega slabega, ne le na deklarativni ravni, ampak predvsem v praksi, ne bomo mogli narediti korakov naprej. Strinja se, da je nujno aktivno in zgodnje odkrivanje slabih praks, a je pred tem potrebno tudi ozaveščanje, ki mu bo, kot upa, sledilo tudi širše zavedanje o pomenu etike, morale in integritete v praksi. Varuh še ocenjuje, da je danes še bolj kot kadarkoli prej potrebna celovita podpora ljudem tako v smislu različnih oblik pomoči, vlaganj v človeške vire, poenostavljanja administrativnih postopkov in odpravljanja birokratskih ovir in tudi v obliki spodbujanja integrativne miselnosti, katere cilj je dialog. »Le v dialogu je namreč mogoče slišati potrebe in zagotoviti pogoje za njihovo uresničevanje. Mislim, da se bomo le tako lahko ponovno utirili kot družba znanja, etike in vrednot, ki si jo, upam, vsi želimo,« poudarja varuh Svetina.

Natisni: