Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Od urgence do urgence, ministrstvo za zdravje pa nič

Kršitelj: Ministrstvo za zdravje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Ministrstvo za zdravje je kršilo načelo dobrega upravljanja, saj k razreševanju vprašanja (ne)dostopnosti samoinjektorjev adrenalina v vzgojno-izobraževalnih zavodih ni pristopilo s potrebno učinkovitostjo in skrbnostjo, ki bi ju bilo, posebej v primerih, ki zadevajo zdravje otrok, pričakovati. Od predloga Varuha za sklic prvega sestanka do dejanskega sestanka je namreč minilo več kot 1 leto in 8 mesecev.

* * *

Varuha človekovih pravic (Varuh) je v letu 2019 skupina staršev otrok z alergijami obvestila o problematiki (ne)dostopnosti samoinjektorjev adrenalina (epipen) v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Samoinjektorji adrenalina se uporabljajo v primerih hude alergijske reakcije, njihova dostopnost v šolah pa naj bi predstavljala problem z vidika zdravstvenega varstva otrok, ki nimajo diagnosticirane alergije in torej nimajo predpisanega samoinjektorja. Varuh je v zvezi s tem vprašanjem, o katerem smo obširno pisali že v Letnih poročilih Varuha za leto 2019 in 2020, Ministrstvu za zdravje v juliju 2019 predlagal, da čim prej skliče sestanek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in morebitnih drugih deležnikov, ki bi lahko prispevali k ureditvi opisane problematike, s tem pa tudi zagotovi ustavno in mednarodnopravno zagotovljeno pravico otrok do zdravstvenega varstva.

Ker odgovora Ministrstva za zdravje na naš poziv nismo prejeli, smo v letu 2019 na omenjeno ministrstvo posredovali še dva dopisa – urgenci, ki prav tako nista obrodili sadov. Svoje priporočilo smo zato ponovili tudi v januarju 2020 na sestanku s takratnim ministrom za zdravje, ki nam je zagotovil, da bo v istem mesecu sklican sestanek vseh udeležencev. Žal se to ni zgodilo, zato smo na Ministrstvo za zdravje v juniju 2020 ponovno urgirali.

Varuhu je Ministrstvo za zdravje nato v juliju 2020 le odgovorilo. V dopisu je izpostavilo svoje delovanje v času epidemije covid-19, zaradi česar aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti do samoinjektorjev adrenalina niso bile med prioritetami, zato sestanka med deležniki še ni bilo. Sporočilo nam je tudi, da bo sestanek organiziran v bližnji prihodnosti.

Ker tudi po tem dopisu nismo prejeli obvestila o sestanku, smo na Ministrstvo za zdravje v septembru 2020 ponovno posredovali priporočilo o sklicu sestanka, v katerem smo opozorili, da zaradi epidemije bolezni covid-19 ne sme zastati urejanje področij, ki so prav tako pomembna za zagotavljanje pravice do zdravja; sem pa prav gotovo sodi tudi vprašanje dostopnosti samoinjektorjev adrenalina. Pri tem nismo mogli prezreti dejstva, da je Varuh k sklicu sestanka deležnikov pozval že v juliju 2019, ko neodzivnosti Ministrstva za zdravje ni bilo mogoče opravičiti z epidemijo.

Temu je v odsotnosti odgovora Ministrstva za zdravje sledila še ena urgenca Varuha, in sicer v decembru 2020, na katero smo odgovor prejeli v februarju 2021, z obljubo sklica sestanka v začetku marca 2021. V aprilu 2021 smo se ponovno obrnili na Ministrstvo za zdravje in ga pozvali, da nam sporoči, ali je bil sestanek izveden in kakšna je bila njegova vsebina ter morebitni zaključki.

V maju smo prejeli klic, v katerem nam je Ministrstvo za zdravje sporočilo, da z odgovorom zamuja in da ga bomo prejeli po vrnitvi zaposlenega z dopusta, nato pa smo dejanski odgovor Ministrstva za zdravje prejeli 28. 5. 2021. Iz odgovora je izhajalo, da so deležniki na sestanku ugotovili, da je trenutna ureditev tega področja primerna in da spremembe niso potrebne.

Ministrstvo za zdravje nam je sporočilo, da je bil sestanek izveden 30. 3. 2021, torej več kot 1 leto in 8 mesecev od datuma, ko smo omenjeno ministrstvo prvič pozvali k sklicu sestanka.

Varuh glede na navedeno ugotavlja, da je Ministrstvo za zdravje kršilo načelo dobrega upravljanja, saj k razreševanju vprašanja (ne)dostopnosti samoinjektorjev adrenalina v vzgojno-izobraževalnih zavodih ni pristopilo s potrebno učinkovitostjo in skrbnostjo, ki bi ju bilo, posebej v primerih, ki zadevajo zdravje otrok, pričakovati.

Samo dejstvo, da so na sestanku udeleženci ugotovili, da je trenutna ureditev tega področja primerna in da spremembe niso potrebne, na to ugotovitev nima vpliva, saj bi se prav tako lahko izkazalo, da ureditev področja ni primerna (to stališče je pri Varuhu zastopala skupina staršev otrok z alergijami), Ministrstvo za zdravje pa bi prav tako za sklic prvega (!) sestanka porabilo več kot leto in pol, kar je tudi v času epidemije covida-19 nesprejemljivo. 9.4-60/2020

 

 

Natisni: