Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v Podbrdu opozoril na nedostojne razmere za bivanje oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes obiskal Dom upokojencev Podbrdo, in sicer njihovo enoto Petrovo Brdo, kjer trenutno biva 87 stanovalcev. V tem izjemno dotrajanem in daleč na rob odmaknjenemu objektu, ki je mnenju varuha neprimeren za bivanje kogarkoli, so nastanjene odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Varuh Svetina se je na kraju samem podrobneje seznanil z razmerami v tej enoti, kjer je v lanskem letu prišlo tudi do množičnih okužb stanovalcev in zaposlenih s covid-19. Umrli so štirje stanovalci. Pogovoril se je s 51 zaposlenimi in nekaterimi stanovalci, po srečanju pa pozval Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), naj za vse, ki so nastanjeni v enoti Petrovo Brdo, zagotovi ustrezne prostore za dostojno bivanje in življenje.

»Nedopustno je, da v letu 2021 ljudje bivajo v stavbah, kjer zamaka streha in so natlačeni v podstrešne sobe. Inštitucija, v kateri se nahajamo, zagotovo ni odraz standardov, ki veljajo v letu 2021 na področju skrbi za odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,« je opozoril varuh.

Poudaril je še, da pri prenovi 100 let starih stavb ni dovolj zgolj energetska sanacija in obnova fasade, pač je bivanje treba prilagoditi zahtevam, ki veljajo pri skrbi za osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju ali drugih težavah. Po njegovem bi bilo nujno zasledovati idejo deinstitucionalizacije, ki omogoča skrb v lokalnem okolju, v manjših enotah, ki so lahko tako uporabnikom kot zaposlenim prijaznejši, učinkovitejše pa je lahko tudi obvladovanje potencialnih okužb.

»Smernice, o katerih govori tudi Konvencija o pravicah invalidov, tem osebam zagotavljajo pravice, da živijo v skupnosti, v urbanem okolju. Časi, ko smo jih skrivali v neke hribe na konec sveta so mimo. Nujno je, da to spoznamo in enoto v Petrovem Brdu deinstitucionaliziramo,« je še poudaril varuh.

Natisni: