Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na prvem poslovanju po epidemiji znova v Mariboru

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci v sredo, 17. 6. 2020, znova posloval zunaj sedeža. Za prvo poslovanje po epidemiji si je izbral Maribor, ki ga sicer obišče najmanj enkrat letno in je na voljo občanom in občankam pri uresničevanju njihovih pravic. Na pogovore z njim in sodelavci se je prijavilo 18 ljudi. Varuh Peter Svetina je v Mariboru obiskal tudi VDC Sožitje in Univerzitetni klinični center, kjer je z vodjema institucij Martinom Benkom in prof. dr. Vojkom Flisom govoril o izzivih med epidemijo in tudi sicer. S predstavniki mestne občine Maribor pa je beseda tekla o razvojnih izzivih mesta, skupnostni skrbi, pomanjkanju negovalnih bolnišnic in skrbi za starejše, varuhinja bolnikovih pravic Lidija Breznik pa ga je seznanila s svojimi ugotovitvami pri varovanju pravic bolnikov. »Nezadovoljstva z delom mestne občine tokrat ni bilo, prav tako ne zatrjevanja socialnih stisk, čeprav ne moremo reči, da jih ni. Nekaj pobud je bilo vezanih na sodne postopke, nekaj pa povezanih z upokojevanjem, inpšekcijskimi postopki in drugimi vprašanji,« je varuh poudaril na novinarski konferenci po poslovanju.

S predsednikom medobčinskega društva Sožitje Martinom Benkom sta ocenila, da je nujno sprostiti podeljevanje koncesij na področju skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, kar se ni zgodilo že od leta 2009, in tudi s tem morda prispevati k zmanjševanju čakalnih vrst na sprejem. »Ljudje morajo imeti možnost izbire med različnimi programi socialnih storitev, saj lahko samo tako najdejo sebi najbolj ustreznega in živijo polno,« je poudaril varuh Svetina. Direktor Benko je še poudaril, da je obdobje izolacije minilo brez večjih težav, uporabniki so se ob angažiranosti osebja počutili dobro. Kot velik problem pa je izpostavil nedosegljivost osebnega zdravnika.

Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor prof. dr. Vojko Flis je varuha seznanil z nesorazmernostjo pri financiranju različnih segmentov zdravstvenih storitev in odsotnosti strategije, v kateri bi bila osrednja pozornost namenjena nacionalno obremenjujočim boleznim, kot so na primer srčno-žilne bolezni in podobno. Dotaknila sta se tudi pomanjkanja zakonskih podlag, kadrovske podhranjenosti zdravstva in administrativnih ovir.

Tako z njim kot s predstavniki mestne občine je varuh govoril tudi o problematiki negovalnih bolnišnic. »Obstajajo starejši, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, ne le zdravstvene nege. Domovi za starejše ne izvajajo zdravstvene oskrbe, ampak socialno. Potrebujemo prehodno obliko med domovi in bolnišnicami. Država mora nujno poskrbeti za vzpostavitev mreže negovalnih bolnišnic, saj starost ni bolezen in domovi za starejše niso bolnišnice, ampak predvsemm domovi,« poudarja varuh Svetina.

Varuh Maribor ocenjuje kot mesto priložnosti, žalosti pa ga, ker je še vedno velik odliv možganov v tujino, ne samo dnevnih migracij na delo čez mejo. »Zakaj ne bi obrnili trenda in ponudili ljudem možnost dobre zaposlitve doma? Zakaj ne bi omogočili takšnih pogojev, da bi pritegnili tudi tujce, ki bi delali in živeli v Sloveniji? Država bi lahko stopila Mariboru naproti in pomagala na primer pri ustanavljanju mednarodne šole in vrtca, kar bi tudi prebivalce preko meje pritegnilo, da se nastanijo v Mariboru in tu zaživijo,« ocenjuje varuh Svetina.

Natisni: