Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Problematika izvajanja narokov v pridržalnih zadevah po ZDZdr


Varuh človekovih pravic je 16. 3. 2020 prejel dopis enega izmed domov starejših, ki se je nanašal na problematiko izvajanja narokov v pridržalnih zadevah po Zakonu o duševnem zdravju (ZDZdr) v situaciji epidemiološkega stanja v naši državi. Dom je sporočil, da do preklica epidemije ne bo posredoval predlogov na sodišča, saj je za razpisane naroke težko zagotoviti prostore, ki so ločeni od stanovalcev in prav tako nima zaščitne opreme, kakor naj bi bila pričakovanja »gostujočih iz Ministrstva za pravosodje.«

Razumemo skrb za zaščito zdravja uporabnikov storitev domov starejših. Kljub temu pa smo dom starejših opozorili, da ne ugotavljamo pravne podlage za  njegovo odločitev. Zato smo ga opozorili, da je tudi v nastali situaciji zavezan upoštevati določila ZDZdr. Pridržalne zadeve po ZDZdr namreč po odredbi o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih predsednika Vrhovnega sodišča RS z dne 13. 3. 2020, Su 315/2020 (in tudi sicer glede na njihovo vsebino in namen) spadajo med nujne zadeve, ki jih je potrebno obravnavati tudi v času razglašene epidemije koronavirusne bolezni. Seveda pa je pri tem treba upoštevati vsa navodila pristojnih za zajezitev širitve koronavirusne bolezni. To velja tudi za vso osebje sodnega naroka, ki mora v ta namen tudi samo poskrbeti za primero zaščito.

Natisni:

Sorodne novice

- Svoboda vesti in izražanja
30.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic poudarjamo, da v pripravo t. i. »protikoronskega zakona« nismo bili...

Več
- Mladoletniki brez spremstva
27.03.2020

V času, ko v Sloveniji zaradi koronavirusa poteka izobraževanje na daljavo, pri Varuhu človekovih...

Več
- Varuh človekovih pravic
26.03.2020

Spoštovane in spoštovani,

koronavirusna bolezen 19 nas ne bo porazila, gotovo pa je, da nas bo...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
19.03.2020

Boštjan Jerko je v slovenskem znakovnem jeziku pripravil navodila Nacionalnega inštituta za javno...

Več
- Omejitev osebne svobode
13.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic smo 13. 3. 2020 obravnavali vprašanje enega izmed posebnih socialno...

Več
- Varuh človekovih pravic
12.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic se vedemo odgovorno in upoštevamo preventivne zaščitne ukrepe, da bi...

Več
- Prepoved diskriminacije
06.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic se zavedamo, da situacije, kot je denimo izbruh koronavirusa, vzbujajo...

Več