Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh obiskal Občino Pivka

Varuha človekovih pravic Petra Svetino so na Občini Pivka sprejeli župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel in Jana Knafelc Strle, na občini zadolžena za družbene dejavnosti.

Predstavniki občine so Varuha človekovih pravic seznanili s socialno varstvenimi programi, ki se izvajajo v občini. Na področju varstva starejših občina aktivno podpira projekte: prevozov starejših Sopotniki, Večgeneracijski center, ki trenutno deluje v okviru Krpanovega doma, program Starejši za starejše, ki ga izvaja DU Pivka se podpira že od leta 2008, občina pa je v letu 2018 pristopila tudi k projektu občina prijazna starejšim, ki je trenutno v polnem zagonu. Le ta sovpada tudi s projektom izgradnje doma starejših, kjer je trenutno poteka postopek priprave novega prostorskega načrta. Na področju varstva ranljivih skupin se v občini izvajajo programi pomoč invalidom, ki ga izvaja Društvo invalidov Pivka, program dnevnega centra Društva pot za odvisnike in njihove družine, občina podpira tudi program probono ambulante v Matenji vasi. Skupaj z 13 primorskimi in nekaterimi notranjskimi občinami pa sodeluje tudi v projektu Varne hiše Kras. V letu 2019 je občina pospešeno začela tudi s pripravo aktivnosti in dokumentacije za financiranje dejavnosti in projektov za mlade, ter iskanjem ustreznega prostora za mladinski center.

Varuh Peter Svetina je ob tem pohvalil aktivnosti in prizadevanja občine na področju skrbi za ranljive skupine prebivalstva.

Natisni: