Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in izvajanje ukrepov varstva pred požarom po Zakonu o varstvu pred požarom

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10.4.2012), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vas vabimo k oddaji ponudbe za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in izvajanje ukrepov varstva pred požarom po Zakonu o varstvu pred požarom.


Več o povabilu na tej povezavi.

Natisni: