Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni razpis za sodelovanje nevladnih organizacij

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 - Mednarodne pogodbe, št. 20/06) objavlja Varuh človekovih pravic Republike Slovenije  

javni razpis

za sodelovanje nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

 Celotni razpis lahko preberete tukaj!

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 
Spoštovani!

Pišem vam iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij - PIC v
zvezi z razpisom.

Imam sledeča vprašanja:

  • ali obstaja kakšna omejitev glede števila pripadnikov, ki jih organizacija predlaga?
  • pri točki 5: ali zadostuje izjava, ki jo da organizacija ali pa je potrebno za vsako osebo, ki jo predlaga, predložiti potrdilo onekaznovanosti?
  • pri točki 6: dokazilo: opis najpomembnejšega delovanja: ali mora  biti to poseben opis, ali je lahko zajet že v kratki predstavitvi, ki je omenjena v točki 5?


Hvala za odgovore.
Lep pozdrav,
Jerneja Cifer


.....................................
Odgovor VČP RS:


Številka: 2.0 - 4 / 2007 - 5 - SE
Datum: 09.10.2007


Gospa
Jerneja Cifer
jerneja.cifer@pic.si


Spoštovani,

odgovarjamo na vaša vprašanja v e-pismu z dne 9. 10. 2007 glede javnega razpisa za sodelovanje pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma.

1.
Pri predlaganju števila pripadnikov, ki jih predlaga organizacija ne obstaja ni posebnih omejitev.

2.
Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nadzora, mora predložiti izjavo, da pri opravljanju nadzora ne bodo sodelovale pripadnice ali pripadniki, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ta izjava pa mora biti utemeljena z ustreznim potrdilom.

3.
Opis najpomembnejšega delovanja kot dokazila pri morebitnejši prednostni izbiri (točka 6 razpisa) je lahko kot posebni del že zajet v kratki predstaviti, ki je omenjena v točki 5 razpisa.

Lepo pozdravljeni,

                             Višji svetnik

                               Ivan Šelih

Natisni: