Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pred praznikom dela o pomenu socialnega dialoga in o delu kot vrednoti

Dva delavca na gradbišču

Pred praznikom dela, prvim majem, je varuh človekovih pravic Peter Svetina danes, 26. aprila 2023, na delovni obisk povabil predstavnike sindikatov, s katerimi se je pogovarjal o problematiki varstva pravic zaposlenih in brezposelnih ter tudi o pomenu socialnega dialoga na ravni države in posameznih delodajalcev. Varuh človekovih pravic o tem redno piše v svojih letnih poročilih o delu, na problematiko javno opozarja ter pristojnim organom naslavlja predloge in priporočila za spremembe ter za izboljšanje obstoječega stanja.

Srečanja z varuhom so se udeležili Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Aljoša Čeč, predstavnik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM in Gvido Novak, predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov in Albert Pavlič, predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost.

Varuh človekovih pravic poudarja, da je tristranski dialog med delavci, državo in delodajalci temelj za dogovarjanje glede pravic delavcev in drugih demokratičnih pridobitev tudi na ravni Evropske unije. Ta dialog je tudi temelj delovanja Mednarodne organizacije dela, ki je glede tega sprejela več konvencij. Te veljajo tudi v Sloveniji. »Pomembno je vzpostaviti zaupanje v proces pogajanj o plačah in drugih pravicah delavcev. Neprestano spreminjanje stališč odgovornih in zamikanje predvidene časovnice pa zagotovo ni dober signal za sindikate in druge udeležence pogajanj. Socialni dialog je pomemben za zdrav in enakomeren razvoj družbe in samo z njim je možno doseči uravnoteženje gospodarskih ciljev konkurenčnosti s socialnimi cilji družbene kohezivnosti,« je poudaril varuh Svetina.

Sogovorniki so se strinjali, da mora delo ostati vrednota in zato tudi primerno ovrednoteno. »Nesprejemljivo je, da kdorkoli v Sloveniji, ki je socialna in razmeroma bogata država, dela za plačilo pod minimalno zajamčeno plačo, ki nikakor ne omogoča dostojnega življenja. Še posebej je nesprejemljivo, da v javnem sektorju žal še vedno mnogi zaslužijo manj, kot je določena minimalna plača. Država s takim odnosom do dela nikakor ni zgled gospodarstvu. Je pa dolžna regulirati družbena razmerja in preprečevati povečevanje neenakosti,« je poudaril varuh.

Dodal je, da je pravica do dela ena najpomembnejših človekovih pravic, pravica do dostojnega dela mora biti zagotovljena vsakomur brez diskriminacije. Ta pravica vključuje tudi pravico do dela v dostojnih delovnih razmerah, v zdravem in varnem delovnem okolju ter pošteno plačilo za opravljeno delo. »Pri Varuhu pogosto poudarjamo, da je treba okrepiti inšpekcijski nadzor delovnih razmerij. Učinkoviti in redni nadzori namreč lahko pomembno vplivajo na izboljšanje pogojev dela. Že vrsto let pa opozarjamo na pomanjkanje števila inšpektorjev,« je še opozoril varuh človekovih pravic.

Sogovorniki so izpostavili tudi problematiko prekarnosti, s katero se še bolj povečuje neenakost v družbi. Varuh pristojnim že pet ponavlja priporočilo, da mora država zakonsko opredeliti prekarnost, njene najbolj pojavne oblike in prepove prekarna razmerja ter hkrati predpiše sankcije za kršitelje te prepovedi. Sogovorniki upajo, da se bo ta vlada končno uredila to področje, saj koalicijski sporazum med svojimi cilji določa tudi sistemsko odpravo prekarnosti. Od vlade pričakujejo natančno določeno  časovnico in konkretne ukrepe.

Izpostavili so tudi potrebo po sprejetju dodatnih ukrepov za zaščito starejših delavcev. Mladim pa je treba omogočiti poštene pogoje za dostojen vstop na trg dela, da ne bodo v strahu pred prihodnostjo pristali na vsakršno nedostojno obliko dela.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina vsem delavkam in delavcem čestita ob prihajajočem prazniku dela.

Natisni: