Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina z ministrom Podgorškom o varovanju pravic kmečkega prebivalstva

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 10. maja 2021, srečal z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom s katerim sta pregledala nekatere teme s področja kmetijstva, pri katerih institucija Varuha človekovih pravic prejema pobude prebivalk in prebivalcev. Teh sicer ni veliko, se pa posamezniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na Varuha običajno obračajo ob njegovih obiskih oz. poslovanjih na terenu. Na srečanju z ministrom je zato varuh odprl vprašanja, povezana z  o izzivi na področju kmetijske politike v času epidemije covid-19, pomembnostjo obdelovalnih površin, samooskrbo, umeščanjem stanovanjskih stavb v kmetijska območja in problematiko sobivanja kmetov z drugimi prebivalci, na primer, če gre za intenzivne obdelave zemljišč, kot so hmeljišča, trajni nasadi in drugo. Med drugim se je dotaknil tudi pomembnosti ustrezne skrbi za duševno zdravje na podeželju in stisk kmečkega prebivalstva, ki zaradi neustreznega socialnega varstva mnoge potiskajo v revščino.  

Kot je opozoril Peter Svetina je med kmečkim prebivalstvom mnogo starejših, ki imajo izjemno nizke pokojnine ali jih sploh ne prejemajo. »Tem ljudem, ki so celo življenje delali in jim je bila z zakonodajo odvzeta možnost plačevanja socialnih prispevkov, posledično pa tudi pridobitev pokojnine, je treba pomagati v okviru pokojninskega zavarovanja oz. sistema socialnega varstva,« je poudaril varuh. Ob tem se dotaknil tudi širše problematike starejših na podeželju in ministra opozoril na nekatere primere dobre prakse institucionalnega varstva namestitve pri drugi družini po Zakonu o socialnem varstvu. »Namestitev starejših v drugi družini je ena od oblik varstva, s katerim je mogoče nadomestiti, dopolniti ali zagotoviti funkcijo doma ali lastne družine,« je dejal varuh. Pogostejša uporaba namestitve v lokalnem okolju oz. t. i. drugi družini bi po oceni varuha omogočila sledenje smernicam deinstitucionalizacije, pomenila bi določeno razbremenitev že delujočih institucij in zmanjšala tveganja za širitev različnih okužb. »Ljudi je treba z različnimi oblikami skrbi zanje seznaniti in jim dati možnost izbire,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina. Sogovornika sta se strinjala, da je treba nekatere rešitve predvideti že z zakonom o dolgotrajni oskrbi.

Glede izzivov s področja epidemije je varuh izpostavil pomen enake obravnave pri dodeljevanju sredstev. Ob tem je dejal, da je bilo sprejetje izredne denarne pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka za kmečke zavarovance izjemno pomembno, hkrati pa je opozoril tudi na pomembnost sprejetja rešitev glede solidarnostnega dodatka za kmečke žene, ki so starejše od 65 let in so brez lastnih  prihodkov.

Po mnenju varuha in ministra je med drugim treba posebno nameniti ravnanju z državnimi zemljišči in tudi manjšim obdelovalcem omogočiti dostop do njih. S tem se bo preprečila neenakost pri dostopu do najema zemljišč, ki so v državni lasti.

O vsem navedenem se bosta sogovornika še pogovarjala -  tudi na ravni strokovnih sodelavcev.   

Natisni: