Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno srečanje z generalno direktorico Zavoda RS za zaposlovanje

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je včeraj, 15. 6. 2015, na delovno srečanje v prostorih Varuha sprejela generalno direktorico Zavoda RS za zaposlovanje Mavricijo Batič. S strani Varuha so se srečanja udeležili že namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter strokovna sodelavka Varuha Barbara Kranjc. S strani ZRSZ pa so bili navzoče še Greta Meta Barbo Škerbinc, Barbara Vrtačnik, Valentina Zadravec Predovnik ter Irena Juvan.

Govorile so o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (posebej o javnih delih, usposabljanju in zaposlovanju ter jamstvu za mlade, vključevanju Romov v javna dela). Strinjale so se, da je nujna evalvacija izvedenih ukrepov po enotni evropski metodologiji, sicer ne moremo govoriti o uspešnosti posameznih ukrepov.

V cilju zagotoviti enakopravno obravnavo in vključenost brezposelnih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) je treba izvajati nadzore in na podlagi ugotovitev izboljšati stanje tako, da bodo izključeni morebitni dvomi o pristranskosti pri napotitvah in usmerjanju v posamezne ukrepe APZ, so bile soglasne sogovornice.

V pripravo dolgoročne strategije zaposlovanja naj se vključijo različne ciljne skupine.

Še vedno ni zadostno informiranje o možnostih posameznih ukrepov APZ ter o dejavnostih ZRSZ, brezposelni so pogosto prepuščeni lastni iznajdljivosti, je opozorila varuhinja, ki je bila kritična tudi do pogosto togega uradniškega ravnanja zaposlenih na ZRSZ. Brezposelni so posebej ranljiva skupina in od vseh javnih uslužbencev terjajo takšno obravnavo, ki jim ne bo kršila osebnega dostojanstva in jih prizadela v njihovih pravicah.

Udeleženke so obravnavale tudi konkretne pobude, ki jih je prejel Varuh. Varuh je v letu 2014 s področja brezposelnosti obravnaval 44 pobud, utemeljenih je bilo 35,1 odstotka. Varuhinja je ob tem posebej opozorila na odločanje v razumnih rokih ter na ravnanje zaposlenih na ZRSZ, ki naj bo skladno z načeli dobrega upravljanja.

Natisni: