Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja in ministrica za zdavje na delovnem srečanju o odprtih vprašanjih s področja zdravja

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s svojimi sodelavkami in sodelavci v petek, 1. 7. 2016, na drugem delovnem obisku sestala z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc in njenimi sodelavkami.

Po srečanju sta dali skupno izjavo za javnost. Lahko jo poslušate tukaj.

Posvetili sta se normativnemu programu priprave nove zakonodaje in številnim drugim temam, na katere Varuh opozarja v svjih letnih poročilih, nazadnje za leto 2015. Varuhinjo in njenega namestnika Toneta Dolčiča, je zanimalo predvsem, kdaj bo sprejet Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ureja javna pooblastila, koncesije in prepotrebne nadzore, da ne bi prihajalo do podobnih zgodb kot je tista iz otroške srčne kirurgije. Zanimalo ju je tudi, kdaj bo sprejet Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, govorili pa so tudi o Zakonu o nalezljivih boleznih in problematiki obveznega cepljenja otrok ter o Zakonu o zdravilih s poudarkom na terapevtskih skupinah zdravil in uporabi konoplje za namene zdravljenja.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je opozoril, da je minilo je več kot leto dni od kar je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic (Varuh), Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-I-294/12-20 z dne 10. 6. 2015 razveljavilo tretji stavek drugega odstavka in tretji stavek tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Nedopustno je, da zakonodajalec do izteka roka ni poskrbel za ureditev ustavnoskladnega postopka sprejema oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov, je dejal. Ministrica je dejala, da naj bi se vse potrebne spremembe Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) uresničile prihodnje leto.

Ministrica je ekipi Varuha človekovih pravic RS pojasnila ozadje, da še ni urejena celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih. Delovanje urgentnih centrov so sogovorniki ocenili kot zelo dobro, oboji pa opažajo, da se urgentni centri uporabljajo tudi v nasprotju z namenom. Ministrica je varuhinjo seznanila še z ukrepi za zmanjšanje čakalnih dob, govorili pa so tudi o priporočilih in smernicah za uporabo posebnih varovalnih ukrepov v psihiatriji s strani Razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo ter predpisovanju zdravil "po potrebi" in vprašanju najvišjega dnevnega odmerka.

Varuhinja je pozdravila prizadevanja ministrstva za izboljšanje razmer na področju pedopsihiatrije in izrazila upanje, da se spremembe dolgoročno tudi sistemsko primerno uredijo. Namestnik Šelih je predstavnice Ministrstva za zdravje spodbudil, da dokončajo prizadevanja za polno delovanje Enote za forenzično psihiatrijo na UKC Maribor in končno sprejmejo predpis, ki bo podrobneje opredelil njeno delovanje, kot to Varuh priporoča že nekaj časa.  

Namestnika varuhinje Miho Horvata pa je zanimalo, kdaj in kako namerava ministrstvo spremeniti predpise na svojem področju glede hrambe gradiv izvajalcev zdravstvene dejavnosti, na podlagi odločbe US RS  U-I-70/12-14 z dne 21. 3. 2014. Direktorica strokovne službe Martina Ocepek pa je še opozorila še na nujnost sodelovanja ministrstva za zdravje z ministrstvom za okolje in prostor, saj se pravica do zdravja lahko uresničuje le skozi usklajeno medresorsko delovanje.

Natisni: