Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic pri ministru za okolje in prostor

Ministra za okolje in prostor Pavla Gantarja je danes obiskal varuh človekovih pravic Ivan Bizjak. Pogovarjala sta se o sodelovanju pri reševanju problemov, s katerimi se pri svojem delu srečuje Inšpektorat RS za okolje in prostor, predvsem inšpekcija za graditev. Posvetila pa sta se tudi možnostim za odpravo zamud pri reševanju upravnih zadev na drugi stopnji in sistemskemu urejanju stanovanjske problematike, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Varuh človekovih pravic Bizjak je v pogovoru opozoril na težave pri izvedbi vzdrževalnih del na objektih, ki ogrožajo varnost ljudi in okolice, in sicer v primerih, ko zaradi pomanjkanja sredstev ne lastnik ne občina ne upoštevata odločbe inšpektorja za graditev. Inšpektorat namreč letno izda od 110 do 150 odločb, s katerimi odredi lastniku objekta, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela. Če lastnik odločbe ne upošteva, inšpektor izda odločbo še občini, naj vzdrževalna dela izvede na stroške lastnika. Problem je pereč, saj le dobra četrtina lastnikov izvede potrebna dela, medtem ko je delež občin še manjši.

Minister Gantar je dosedanje sodelovanje z varuhom za človekove pravice na tem področju označil kot koristno in pojasnil, da bo rešitev problema omogočil novi zakon o graditvi objektov, ki bo pripravljen v tem letu. Pri pripravi zakona bodo upoštevali predloge varuha človekovih pravic za olajšanje postopkov.

Glede dolgotrajnosti postopkov pri odločanju na drugi stopnji je Bizjak opozoril na neupoštevanje zakonitih rokov, v katerih se rešujejo upravne zadeve. Dolgi roki med drugim spodbujajo število neutemeljenih pritožb, s katerimi vlagatelji načrtno podaljšujejo izdajo dovoljenj za posege v prostor. Po besedah ministra Gantarja bo ministrstvo sicer preučilo možnost začasne prerazporeditve delavcev, ki bi odpravili te zamude, vendar je glede na to, da primanjkuje ustrezno usposobljenih ljudi za to odgovorno delo, ta rešitev vprašljiva.

Sogovornika sta se posvetila tudi stanovanjski problematiki. Minister Gantar je pojasnil, da je oblikovanje kriterijev za najemnine za neprofitna stanovanja zadržalo pripravo nacionalnega stanovanjskega programa za drugo obravnavo v državnem zboru. V kratkem pa bo predlog reševanja tega področja z ukrepi, ki bodo spodbudili gradnjo neprofitnih stanovanj z javnimi in zasebnimi sredstvi, usklajen z ustreznimi resorji, je zatrdil minister.

Spremembe stanovanjskega zakona v skladu z odločbo ustavnega sodišča bodo bo Gantarjevih besedah pripravljene v drugem trimesečju letošnjega leta. Minister je v pogovoru izpostavil tudi aktivnost skupine, ki je bila ustanovljena na pobudo najemnikov denacionaliziranih stanovanj.

Natisni: