Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic na seminarju Zveze Sožitje o ohranjanju psihofizičnega zdravja družin otrok s posebnimi potrebami

Varuh človekovih pravic Peter Svetina v družbi družin otrok s posebnimi potrebami

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 9. avgusta 2023, udeležil seminarja z naslovom Ohranjanje psihofizičnega zdravja družin otrok s posebnimi potrebami, ki ga je v Izoli organizirala Zveza Sožitje. Po mnenju varuha Svetine je pomembno, da se ohranjanje psihofizičnega zdravja družin zavedamo vsak dan, še posebej pa v teh časih, ko se mnoge družine soočajo s posledicami naravne katastrofe.

V uvodnem nagovoru je varuh Peter Svetina predstavil temeljno poslanstvo institucije Varuha, ki je, da bdi nad tem, da različni organi v Sloveniji pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin. Udeležencem je na konkretnih primerih pojasnil tudi, kdaj in kako se lahko obrnejo na Varuha, in poudaril, da so vsi postopki zaupni in brezplačni. »Delovanje institucije Varuha je precej obsežno, pokrivamo kar 24 področij, ki vključujejo obravnavo ranljivih skupin prebivalstva in vsebinska področja človekovih pravic. Naša pooblastila so do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Pri svojem delu se ravnamo po ustavi, mednarodnem pravu in zakonih,« je na seminarju poudaril varuh Svetina.

Dodal je, da Varuh človekovih pravic ni pozabil niti na posameznice in posameznike, ki težje berejo oziroma težje razumejo prebrano, zato je svoje predstavitvene zloženke priredil tudi v lahko berljivo obliko. Tam je bralkam in bralcem na enostaven in jasen način predstavljeno, kdaj in kako se lahko obrnejo po pomoč na Varuha. Z orisom in ilustracijami konkretnih življenjskih situacij oz. primerov je enostavno obrazloženo, kdaj institucija Varuha lahko pomaga in kdaj razrešitev težave ni v njeni pristojnosti. »Pomembno je, da vsakič znova opozarjamo na težave negativne diskriminacije ter na nujno prilagajanje okolja in storitev na način, da bodo lahko vsi ljudje pod enakimi pogoji uresničevali svoje življenjske potrebe in cilje. Zato vse, ki menite, da so vam kršene pravice, ste se znašli v stiski ali pa imate težave pri iskanju odgovorov oziroma pojasnil različnih institucij ali organov, pozivam, da se obrnete na nas. Mi pa bomo tako lahko ukrepali pri odgovornih in od pristojnih institucij zahtevali, da se kršitve odpravijo,« je v zaključku nagovora še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. 

Natisni: