Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic na Dnevu medgeneracijskega sožitja na socialni kmetiji Korenika

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes obiskal socialno kmetijo Korenika v Šalovcih, kjer se je udeležil Dneva medgeneracijskega sožitja. V okviru Korenike, ki je z leti svojega delovanja postala odličen primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja, deluje tudi Center za večgeneracijsko sožitje Štorklja, ki je zadnjem obdobju doživel prenovo, danes pa slovesno otvoritev. Varuh je z direktorjem Korenike Goranom Miloševičem in profesorjem dr. Jožetom Ramovšem iz Inštituta Antona Trstenjaka sodeloval tudi na okrogli mizi Perspektive socialnih storitev za starejše na podeželju. Osredotočil se je predvsem na nujnost zagotavljanja kakovostnih javno-socialnih storitev in pomen enake dostopnosti za vse ljudi, ne glede na njihov socialni oz. materialni položaj, starost, oviranost, kraj bivanja ali spol.

»Že od leta 1948 lahko beremo v prvem členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah, da se vsi rodimo svobodni,« je spomnil varuh Svetina in poudaril, da je vsem ljudem zagotovljeno enako dostojanstvo in enake pravice, a da pa takšno njihovo uresničevanje v praksi še vedno marsikdaj ostaja velik izziv. Po njegovem mnenju so koraki od zapisanega do uresničitve v praksi pogosto zelo počasni in včasih usmerjeni tudi v napačno smer. A kot je dejal, je premike na bolje vendarle mogoče doseči s kakovostnimi storitvami, usmerjenimi v uporabnika in njegove potrebe, s čimer se bo ljudem dalo tudi nedvoumno sporočilo o vrednosti življenja v vseh življenjskih obdobjih in spoštovanja njihovega dostojanstva. »Nujno je prilagajanje dostopnosti okolja in storitev na način, da bi lahko vsi ljudje pod enakimi pogoji uresničevali svoje življenjske potrebe. Tako ne bomo le družbeno odgovorni, temveč bomo tudi bogatili svoje okolje in odnos do sočloveka, hkrati pa bomo kot družba postajali vse močnejši,« meni varuh človekovih pravic.

»Zavedati se moramo, da le spoštovanje drug drugega in sodelovanje med generacijami naredi družbo strpno in uspešno,« je varuh poudaril na slovesni otvoritvi prenovljenega Centra za večgeneracijsko sožitje Štorklja. Vsem, ki so zaslužni za njegovo uspešno delo in prenovo se je zahvalil in dejal, da brez sodelovanja in povezovanja verjetno tega objekta in centra ne bi bilo. »V časih, ki jih močno zaznamuje koronavirusna bolezen sta prav sodelovanje in povezovanje temeljna. Temu je namenjen tudi ta osrednji prostor zbiranja v vašem kraju, kjer skrbite za druženje, izobraževanje, širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb ne le različnih generacij, ampak solidarno skrbite tudi za ljudi, ki potrebujejo varen in odprt prostor oz. roko pomoči. S tem ne le krepite medgeneracijsko sodelovanje, pač pa dvigujete tudi zavedanje o pomenu življenja v sožitju,« je še povedal varuh Peter Svetina. Po njegovem mnenju mora biti skrb za sočloveka naša skupna odgovornost. »Ljudje smo socialna bitja in solidarnost nas dela ljudi vedno, ne le takrat, ko je to medijsko zanimivo. Hvala, ker ste človek človeku in s tem pomemben del v mozaiku zgodb, ki prispevajo k temu, da sta v ospredju človek in njegovo dostojanstvo.«

Varuh je ob poudaril tudi, da danes v ospredje žal še vedno premalo postavljamo vrednoti vzajemnosti in solidarnosti - temeljni vrednoti socialnega podjetništva, ki daje prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjanjem dobička in na ta način krepi socialno kohezivnost družbe. Zgodbe zaposlovanja ranljivih skupin prebivalstva in ustvarjanja družbenih učinkov na vseh področjih so po njegovem mnenju tiste, ki spreminjajo, zato je izrazil zadovoljstvo, da na socialni kmetiji Korenika uspešno uresničujejo to poslanstvo. »Na podeželju ni v obilju delovnih mest, predvsem ne za invalide, zato Koreniko razumem tudi kot enega izmed odgovorov na družbene izzive na tem področju,« še meni varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: