Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Letno poročilo 1999 - Poglavje 4.2.

Seminar Ombudsman in pravni red EU

Od 6. do 8. junija je bil v Ljubljani seminar z naslovom Ombudsman in pravni red EU, ki ga je varuh pripravil v sodelovanju z ombudsmanom Evropske unije Jacobom Södermanom. Poleg predstavnikov EU so se ga udeležili predstavniki Cipra, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije.

Udeleženci seminarja so se v dveh dneh seznanili z izkušnjami evropskega ombudsmana glede na pravni red Unije ter posebnih vidikih dela ombudsmana v državah kandidatkah za članstvo v EU (problemi tranzicije, vloga ombudsmana pri usklajevanju zakonodaje). Sodnik Evropskega sodišča Leif Sevon je predstavil delo in judikaturo Evropskega sodišča ter njegov vpliv na nacionalno pravo držav članic, beseda pa je tekla tudi o vprašanju Maastrichtske in Amsterdamske pogodbe ter njunem vplivu na pravice državljanov EU in varstvo teh pravic.

Osrednje sporočilo dvodnevnega seminarja je bilo, da lahko ombudsmani v državah kandidatkah za članstvo v EU odigrajo pomembno vlogo pri usklajevanju pravnega reda in vključevanju v EU.

Varuh na mednarodni okrogli mizi v Tadžikistanu

Na povabilo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) se je varuh 23. in 24. junija v Dušanbeju, glavnem mestu Tadžikistana, udeležil mednarodne okrogle mize z naslovom Nadaljnji razvoj človekovih pravic v Tadžikistanu, vloga in dejavnost institucije ombudsmana. Namen okrogle mize, pri pripravi katere so sodelovali tudi predstavniki OZN, Švice in pristojnih tadžikistanskih resorjev, je bil pripraviti in spodbuditi ustanovitev institucije ombudsmana v Tadžikistanu. Ob tej priložnosti se je varuh srečal tudi s predsednikom parlamenta in nekaterimi ministri tadžikistanske vlade.

Varuh na uradnem obisku v Romuniji

Na povabilo romunskega ombudsmana Paula Mitroia je bil varuh od 24. do 27. septembra na uradnem obisku v Romuniji. Z romunskim kolegom je izmenjal izkušnje in spregovoril o problemih, s katerimi se srečujeta pri svojem delu, poleg tega pa je uslužbencem Urada romunskega ombudsmana predstavil delovanje slovenskega urada varuha človekovih pravic.

Predsednik romunskega ustavnega sodišča je slovenskemu ombudsmanu predstavil položaj in delovanje romunskega ustavnega sodišča, varuh pa je spregovoril o odnosu med ustavnim sodiščem in institucijo ombudsmana ter o vlogi obeh institucij pri varovanju človekovih pravic. Predsednika romunske poslanske zbornice je seznanil s pomenom letnega poročila ombudsmana in s tem povezano parlamentarno razpravo o njegovem poročilu. Sogovornika sta pri tem ugotavljala, da so v obeh državah številni podobni problemi, ki izhajajo predvsem iz tranzicijskih razmer.

Varuh se je poleg tega med obiskom v Romuniji srečal še s predsednikom vrhovnega sodišča, podpredsednikom romunskega senata in pravosodnim ministrom.

Predavanje na mednarodni delavnici v Kazahstanu

V kazahstanskem mestu Almaty je od 15. do 17. novembra v organizaciji Združenih narodov potekala peta mednarodna delavnica razvojnega programa ZN (UNDP) o instituciji ombudsmana in institucijah za človekove pravice. Slovenski ombudsman je udeležencem delavnice predstavil izkušnje pri ustanavljanju institucije ombudsmana v Sloveniji, delovanje evropskega (EOI) in svetovnega združenja ombudsmanov (IOI) ter različne oblike sodelovanja med ombudsmani. Udeleženci delavnice so razpravljali tudi o načinih za krepitev učinkovitosti institucije ombudsmana in o njegovi vlogi v večetničnih družbah. ZN so delavnico pripravili v sodelovanju z uradom visoke komisarke ZN za človekove pravice in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi.

Namestnik varuha v Sarajevu, Bakuju in Budimpešti

Namestnik varuha Jernej Rovšek je 15. novembra sodeloval na seminarju v Sarajevu, ki sta ga skupaj organizirala Beneška komisija in Ombudsmani Federacije BiH. Seminar je bil namenjen podpori sprejetju zakona o Ombudsmanih Federacije BiH in kot spodbuda za oblikovanje ombudsmana v Republiki Srbski.

Kot strokovnjak Sveta Evrope pa je 23. in 24. novembra sodeloval na delavnici v Bakuju (Azerbajdžan,) ki je bila namenjena ustanovitvi nacionalne institucije za varovanje človekovih pravic v tej državi, ki si prizadeva za članstvo v Svetu Evrope. Na seminarju je predstavil prispevek o ustanovitvi institucij za varovanje človekovih pravic in ombudsmanov v državah članicah Sveta Evrope.

Od 13. do 14. decembra je v Budimpešti sodeloval na regionalnem srečanju neodvisnih nacionalnih institucij za človekove pravice, vključno z ombudsmani, kjer je vodil razpravo o praktičnih učinkih njihovih priporočil. Srečanje je v okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo organiziral Svet Evrope v sodelovanju z uradom madžarskega ombudsmana. Celotno srečanje, na katerem je sodelovalo več kot 80 udeležencev iz več kot 25 držav, je bilo namenjeno predvsem zbiranju predlogov, pobud in projektov, ki bi jih predstavili na delovnem omizju 1 o človekovih pravicah v okviru Pakta stabilnosti. Srečanje tega delovnega omizja je bilo v drugi polovici januarja 2000 v Budimpešti.

Druga mednarodna dejavnost

Med številčnejšimi delegacijami, ki jih je sprejel varuh, sta bili delegaciji odbora za mednarodne odnose irskega parlamenta pod vodstvom predsednika odbora, ter zakonodajnega sveta Romunije, prav tako pod vodstvom njegovega predsednika. Na obisku pri varuhu so bili tudi različni predstavniki veleposlaništev komisije Evropske unije, Kanade, Nemčije, Nizozemske, Švedske in ZDA ter predstavniki mednarodnih nevladnih organizacij. Poleg tega je varuh sodeloval na več sejah Evropskega združenja ombudsmanov (EOI) in Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI). V obeh združenjih sodeluje v funkciji člana ožjega vodstva.

 

Natisni: